ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านดงพลองจัดกิจกรรมวันเด็ก 2554

เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2554  โรงเรียนบ้านดงพลอง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

นำโดยนายไพทูลย์  พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร และนักเรียน

 ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว มอบุปกรณ์กีฬา และจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง มอบขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงพลอง

ทา'โรงเรียนบ้านดพลอง ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้อย่างสูง

                                                                                              สุชาดา  ภาพ/ข่าว

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2006
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13257369
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

โรงเรียนบ้านบึงสาร จัดการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 08.00  - 15.00 น.
โรงเรียนบ้านบึงสาร เป็นหน่วยเลือกตั้งตัวแทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. หน่วยที่ 3
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นข้าราชการครูในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้บูรพาสรรค์ โดยมี
รอง ผอ.สพป.นม.1
นายไพศาล  ประทุมวงศ์
  ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งด้วย
นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร ผู้บริหารและคณะครูในศูนย์ฯบูรพาสรรค์ ให้การต้อนรับ
ผลการเลือกตั้งในหน่วยที่ 3 เบอร์ 2 ได้คะแนนเป็นที่ 1 ได้คะแนน
78 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ ทั้งสิ้น 85 คน

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 27 February 2013 07:30)