ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

 

ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖

เพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาโรงเรียน

พร้อมแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒

และแจกเกียรติบัตรเด็กดีหลานย่าโมแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก สพป.นม. เขต ๑

 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

 

 

 

 

                                                                                               ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1970
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12553472
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555  นายวรวุธ  สาระกุล ผู้ดำเนินรายการ "ครูสร้างคน คนสร้างโลก"    ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลการบริหารการศึกษาของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาตามนโยบาย 10+1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  ซึ่งเกิดผลงานด้านการศึกษาความสำเร็จที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายทั้ง 11 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของ สพป.นม.1

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 27 December 2012 18:57)