ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี จัดทัศน์ศึกษา จังหวัด ชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555   ที่ผ่านมา

โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคคี จัดทัศน์ศึกษาให้แก่นักเรียน ที่ได้เป็นตัวแทนได้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักเรียนที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ซึ่งโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 12 รายการ จากทั้งหมด 14 รายการ

และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข็งขันระดับภาคในการจัดสวนถาดแบบชื่นระดับชั้นป. 4 -  ป.6

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2038
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13718274
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555  นายวรวุธ  สาระกุล ผู้ดำเนินรายการ "ครูสร้างคน คนสร้างโลก"    ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลการบริหารการศึกษาของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาตามนโยบาย 10+1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  ซึ่งเกิดผลงานด้านการศึกษาความสำเร็จที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายทั้ง 11 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของ สพป.นม.1

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 27 December 2012 18:57)