ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านวังม่วงร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์ฯเป็นวันที่สอง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านวังม่วงได้ร่วมแข่งขันกีฬา

ศูนย์ฯปราสาทข้าวเพชรเป็นวันที่ 2 นักกีฬาของแต่ละโรงเรียนก็มีสมหวังบ้าง  ผิดหวังบ้าง 

ก็เป็นเรื่องของเกมส์  แต่ท้ายสุดนักกีฬาทุกคนก็มีความสุขสนุกการการแข่งกีฬากันทุกโรงเรียน 

เพราะอย่างน้อย กีฬาทุกประเภทจะให้คุณมากกว่าให้โทษ  อย่างคำว่ากีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเสล 

ทำคนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เล่นกีฬา สากลตะละล่า...............

ภาพ /ข่าว และรายงานโดย  Krunong

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1924
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11472125
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555  นายวรวุธ  สาระกุล ผู้ดำเนินรายการ "ครูสร้างคน คนสร้างโลก"    ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลการบริหารการศึกษาของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาตามนโยบาย 10+1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  ซึ่งเกิดผลงานด้านการศึกษาความสำเร็จที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายทั้ง 11 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของ สพป.นม.1

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 27 December 2012 18:57)