ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
"ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.คนใหม่ สู่โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ)"ควันหลงจากศุกร์ที่ผ่านมา

     คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิฯ) ยินดีต้อนรับ ผอ.คนใหม่   นายบุญยงค์  วิเศษพลกรัง ...ทุกคนยินดีและสัญญาว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเราและทุกคน ขอเรียนด้วยความจริงใจว่า "ยินดีกับการมาของท่านผู้อำนวยการคนใหม่เป็นอย่างยิ่ง"

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1912
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 11103048
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555  นายวรวุธ  สาระกุล ผู้ดำเนินรายการ "ครูสร้างคน คนสร้างโลก"    ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลการบริหารการศึกษาของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาตามนโยบาย 10+1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  ซึ่งเกิดผลงานด้านการศึกษาความสำเร็จที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายทั้ง 11 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของ สพป.นม.1

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 27 December 2012 18:57)