ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ต้อนรับท่าน ศน.สมสมัย วัชรินทร์

วันที่ 30 ม.ค. 2556 ท่านศน.สมสมัย วัชรินทร์รัตน์ อดีต ศน.ประจำศูนย์การศึกษาโตนดใหม่ เข้าเยี่ยมนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ในการนี้ท่าน ศน.สมสมัย ท่านได้ให้คำแนะนำ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทางในการทำข้อสอบแก่ครูผู้สอนและนักเรียน ทางคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2165
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14098508
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์"ครูสร้างคน คนสร้างโลก" สพป.นม.1

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2555  นายวรวุธ  สาระกุล ผู้ดำเนินรายการ "ครูสร้างคน คนสร้างโลก"    ได้มาบันทึกเทปรายการโทรทัศน์  ซึ่งเป็นผลการบริหารการศึกษาของ นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาตามนโยบาย 10+1  ของ สพป.นครราชสีมา เขต 1  ซึ่งเกิดผลงานด้านการศึกษาความสำเร็จที่ภาคภูมิใจร่วมกัน ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายทั้ง 11 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนของ สพป.นม.1

alt

 

 

 

Last Updated (Thursday, 27 December 2012 18:57)