ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านยองแยง

ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยองแยง ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น ในวัน ศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งในรับเกียรติจาก ส.ส.วัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต ๒ มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งงานนี้ขออนุโมทนาบุญผู้มีใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ทุกท่าน ขอขอบไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

 เรามาดูภาพบรรยากาศในงาน ซึ่งในวันนั้น ทางโรงเรียนบ้านยองแยง ได้ถือฤกษ์งามยามดี ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีพระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ ท่านเจิมอาคารเรียนให้เพือเป็นศิริมงคลค่ะ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1991
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12968078
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เรียน ผอ. ทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยทาง สพป.นม.1 เห็นว่า นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1 ได้ให้ไว้กับทุกโรงเรียนนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกหรือนำไปใช้ทั้ง 10 ข้อ นั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผ่นป้ายพร้อมข้อความนโยบาย 10 ประการ หากโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ไปใช้ได้
เพื่อที่โรงเรียนจะนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ครบ 100% การมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พร้อมนี้นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร มีความตั้งใจที่จะให้ ทุกโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้
พร้อมได้กำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสับสนุนโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนได้ดีตามเกณ์ที่กำหนด ดาวน์โหลดภาพคลิกที่นี่

Last Updated (Wednesday, 26 January 2011 06:20)