ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา การอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

การอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โดยมี นายชาญวิทย์ อัมพาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ยังได้เชิญวิทยากรจากกรมชลประทาน มาให้ความรู้เรื่องเขื่อนลำตะคลอง , เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะ , นางปานทิพย์ พิมพ์เกาะ ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อบรมเรื่องมารยาท , และนางปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือม ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แลัวัฒนธรรม ให้ความรู้เรื่อง การทำสมาธิ บรรยากาศดังนี้...

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1888
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9736024
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เรียน ผอ. ทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยทาง สพป.นม.1 เห็นว่า นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1 ได้ให้ไว้กับทุกโรงเรียนนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกหรือนำไปใช้ทั้ง 10 ข้อ นั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผ่นป้ายพร้อมข้อความนโยบาย 10 ประการ หากโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ไปใช้ได้
เพื่อที่โรงเรียนจะนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ครบ 100% การมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พร้อมนี้นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร มีความตั้งใจที่จะให้ ทุกโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้
พร้อมได้กำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสับสนุนโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนได้ดีตามเกณ์ที่กำหนด ดาวน์โหลดภาพคลิกที่นี่

Last Updated (Wednesday, 26 January 2011 06:20)