ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จัดกิจกรรม"หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง"

เมื่อวัน 19 มกราคม 2554 สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางอรพรรณ ศรีหมื่นไวย์ หัวหน้าสายชั้น พร้อมคณะครู และนักเรียนสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม “หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง”ขึ้น บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยมีนายมานพ จันทร์ สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เป็นประธาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานมีการเดินขบวนพาเลซ “รณรงค์หยุดโลกร้อน”แต่งกายแฟนซีจากเศษวัสดุเหลือใช้ มีการแสดงความสามารถของนักเรียนสายชั้น ป.5 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดวาดภาพ “หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง” และบริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ก็ยังมีการขายสินค้า ของนักเรียนสายชั้น ป.5


นายมานพ จันทร์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

“หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง”

โดยมีคณะครู และขบวนพาเลซของนักเรียนสายชั้น ประถมศึกษาปีที่5 ให้การต้อนรับ

กิจกรรมบูรณาการของนักเรียนสายชั้น ป.5 โดยการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์เป็นภาชนะบรรจุอาหาร

เพื่อเป็นการรณรงค์การลดโลกร้อน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1975
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12744843
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เรียน ผอ. ทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยทาง สพป.นม.1 เห็นว่า นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1 ได้ให้ไว้กับทุกโรงเรียนนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกหรือนำไปใช้ทั้ง 10 ข้อ นั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผ่นป้ายพร้อมข้อความนโยบาย 10 ประการ หากโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ไปใช้ได้
เพื่อที่โรงเรียนจะนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ครบ 100% การมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พร้อมนี้นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร มีความตั้งใจที่จะให้ ทุกโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้
พร้อมได้กำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสับสนุนโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนได้ดีตามเกณ์ที่กำหนด ดาวน์โหลดภาพคลิกที่นี่

Last Updated (Wednesday, 26 January 2011 06:20)