ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
เมืองสุรนารายณ์ทดสอบอ่านออกภาษาอังกฤษ 100%

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์ ได้นำนักเรียนในสังกัด ได้แก่โรงเรียนบ้านโคกสูง,บ้านหนองไข่น้ำ,บ้านลำเชิงไกร,บ้านกระโดน และ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร เข้ารับการทดสอบการอ่าน พูด ภาษาอังกฤษ การทดสอบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการวัดมาตรฐานทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านโคกสูง ซึ่งการทดสอบครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดศูนย์ฯล้วนพูด อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ผ่านครบทุกคนครับ เก่งๆจริงๆ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14034943
ศูนย์รวมลิงค์
Home ข่าวภารกิจ ผอ.สพป. นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1

เรียน ผอ. ทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยทาง สพป.นม.1 เห็นว่า นโยบาย 10 ประการ ของ ผอ.สพป.นม.1 ได้ให้ไว้กับทุกโรงเรียนนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละโรงเรียนที่จะเลือกหรือนำไปใช้ทั้ง 10 ข้อ นั้น กลุ่มงานเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผ่นป้ายพร้อมข้อความนโยบาย 10 ประการ หากโรงเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ไปใช้ได้
เพื่อที่โรงเรียนจะนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ครบ 100% การมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พร้อมนี้นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร มีความตั้งใจที่จะให้ ทุกโรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ให้ไว้
พร้อมได้กำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมสับสนุนโรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนได้ดีตามเกณ์ที่กำหนด ดาวน์โหลดภาพคลิกที่นี่

Last Updated (Wednesday, 26 January 2011 06:20)