ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

เด็กหญิงศิริวิมล หล้าสลวย และ เด็กหญิงอาทิติยา ขัวขิณี

                 คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรและเหรียญทองแดงจาก ผู้อำนวยการ สพป.นม1 ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร จากการสอบ  Pre-O-NETเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554

 

                     คุณครูฉวีวรรณ อันทยัน                                         คุณครูสุมิตรา ณ บางช้าง
 

 

 

 

 

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1980
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12833184
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช..โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

วันที่ 5  ธันวาคม  2555

นางสาวอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

ได้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ณ หอประชุมติณสูลานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

alt

alt

alt

 

                                                                                                  กรุณา   ภาพ / ข่าว

                                                             

 

Last Updated (Sunday, 09 December 2012 08:55)