ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นม.1 "โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง สายชั้นปฐมวัย"

  วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 255 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องต้นแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นม.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง สายชั้นปฐมวัย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำความรู้จากการอบรมไปเสริมสร้างเด็กและปฏิบัติกิจกรรมได้ เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง วิทยากรที่ให้ความรู้ คือ คุณครูพรทิพย์ รังษีสัตตบงกช และคุณครูอัญชลี ชนะเพียร จากโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และคณะครูโรงเรียนวัดสระแก้ว

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1997
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 13065378
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช..โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

วันที่ 5  ธันวาคม  2555

นางสาวอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

ได้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ณ หอประชุมติณสูลานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

alt

alt

alt

 

                                                                                                  กรุณา   ภาพ / ข่าว

                                                             

 

Last Updated (Sunday, 09 December 2012 08:55)