ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี รร.บ้านโคกไผ่ - ขนาย รร.บ้านหนองกระทุ่ม รร.บ้านฝ้ายฯ

โรงเรียนบ้านโคกไผ่ - ขนาย  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม  โรงเรียนบ้านฝ้าย

ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

ระหว่างวันที่  13 -14  มกราคม  พ.ศ.  2554

ณ  ค่ายลูกเสือวนานุรักษ์  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1961
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 12345084
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช..โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

วันที่ 5  ธันวาคม  2555

นางสาวอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

ได้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ณ หอประชุมติณสูลานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

alt

alt

alt

 

                                                                                                  กรุณา   ภาพ / ข่าว

                                                             

 

Last Updated (Sunday, 09 December 2012 08:55)