ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนวัดสระแก้ว ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2554

  โรงเรียนวัดสระสระแก้ว สพป.นม. 1 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์(Math  Camp)สำหรับนักเรียนที่สวนสัตว์นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์การคิด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การเรียนรู้การนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงให้กับนักเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออก

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 1888
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 9745503
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ร่วมถวายพระพร 5 ธันวามหาราช..โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

วันที่ 5  ธันวาคม  2555

นางสาวอุทัยวรรณ  ชิดสูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7

ได้นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ณ หอประชุมติณสูลานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

alt

alt

alt

 

                                                                                                  กรุณา   ภาพ / ข่าว

                                                             

 

Last Updated (Sunday, 09 December 2012 08:55)