ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
สวัสดีปีใหม่ 2555 ณ ดอนท้าววิทยา

      ผอ.สมบูรณ์  ไม้กลาง  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนท้าววิทยา  ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสู่ปีใหม่ที่มีแต่ความสุข  สนุก  สดชื่น  2555  ไปดูกันนะคะว่า  "ดอนท้าววิทยา"  ของเรา  ทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง

 

 

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14033143
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนา.....................ร่วมงานวิชาการ

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ร่วมงานมหกรรมวิชการโคราช ๑ ร่วมพลังสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน  "KORAT 1 ACADEMIC ASEAN EZPO 2013"  ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ   MCCHALL THE MALL นครราชสีมา

alt

alt

bunying   photo/write

 

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:19)

 

โรงเรียนบ้านซาด ร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช 1 สู่อาเซียน

โรงเรียนบ้านซาด

ร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช 1 สู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

ณ ห้อง  MCC  HALL  THE  MALL  KORAT

alt

 

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:19)

 

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2556  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ  นำโดย ผอ.สันติ เลิศธรรมไพบูลย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย  เป็นการแสดงถึงความสำนึกที่ดีงามของศิษย์ที่มีต่อครู และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน สำหรับพิธีไหว้ครูครั้งนี้ มีพิธีการเจิมหนังสือ การมอบป้ายติดอกให้กับคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  และการประกวดพานไหว้ครู

ว่าที่ ร.ต. สุรเทพ แก้วเพชรพงษ์ ธุรการ ร.ร.  ภาพ - รายงาน

alt

 

 

alt

 

alt

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:19)

 

โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) ร่วมงาน มหกรรมงานวิชาการโคราช 1 สู่อาเซียน

โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

นำโดย ผอ.เกษม  เอี่ยมละออ  พร้อมคณะครู 

ได้นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ร่วมงานมหกรรมงานวิชาการโคราช 1 สู่อาเซียน

ณ  ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  เดอะมอลล์โคราช

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2556

alt

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:18)

 

กิจกรรมไหว้ครู ที่โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายแดง  รุ่งชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา
พร้อมคณะครูและบุคลากรฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน รู้จัก เรียนรู้ ถึงความมีกตัญญูกตเวที
ต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา พร่ำสอน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นสุข

 

On 13 June 2556  Mr. Dang  Rungchaiwattanagoon school director at khokpetsamanora
and the faculty and staff. Teachers shared activities. For students to learn to have gratitude. Endow students with teachers who have taught people to be good and happy.

altalt


นายพัสกร   มีสติ  :  รายงาน

Last Updated (Friday, 14 June 2013 20:23)

 

Field Trip at Korat 1 Academic ASEAN Expo 2013

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

ผอ.วิรัช   กลิ่พยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

ศึกษาดูงาน มหกรรมวิชาการ โคราช 1

รวมพลัง รวมใจ สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยสู่อาเซียน

ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

Mr.Virat  Klinpayom, the director, teachers and students of Banperk school

attended "Korat 1 Academic ASEAN Expo 2013" held by Nakhon Ratchasima

Primary Educational Service Office Area 1 at MCC Hall, The Mall Korat,

Muang Nakhon Ratchasima on June 11,2013

altaltaltalt

                                                                                                         ภาคิน / ภาพ

                                                                                           ภาคิน,กาญจนี / ข่าว

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:18)

 

พิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

วันที่ 13 มิถุนายน 2556

โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

alt

alt

 

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:17)

 

โรงเรียนบ้านหนองแจง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศีึกษา ๒๕๕๖

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครู     

โดย นายสมศักดิ์  วงศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง   เป็นประธานในพิธี

alt

alt

alt

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:16)

 

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ ร่วมงาน “Korat 1 Academic ASEAN Expo 2013”

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ นำโดย  ผอ. สันติ  เลิศธรรมไพบูลย์พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนเข้าร่วม “งานมหกรรมวิชาการโคราช 1 รวมพลัง รวมใจสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” “Korat 1  Academic  ASEAN  Expo 2013” ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

 alt

 

alt

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:16)

 

โรงเรียนบ้านพะเนาร่วมงานมหกรรมมวิชาการโคราช ๑ สู่อาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารครูและนักเรียนได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช ๑ รวมพลัง รวมใจสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

                                  alt

Last Updated (Friday, 14 June 2013 08:16)

 
More Articles...