ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ชนะเลิศที่ 3 การส่งภาพเข้าประกวดที่ประเทศฮ่องกง

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2158
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14044248
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมืองสุรนารายณื รับผิดชอบพิธีเปิด-ปิดกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

alt

alt

alt

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556  นายอัฐเพชร พิรักษา ประธานศุนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์  ได้นำคณะครูจากโรงเรียนบ้านโคกสูง ,โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร ,โรงเรียนโคกกรวด,โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ และนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ ซึ่งรับหน้าที่ตามคำสั่ง สพป นม 1 ให้ทำหน้าที่ดูแล พิธีเปิด-ปิด และบันทึกภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬา 80 พรรษา

 

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:43)

Read more...

 

Boar Breeding Project of Banperk School

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2556

ผอ.วิรัช   กลิ่นพยอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)

พร้อมด้วยคุณครูภาคิน   กุลสุทธิไชย ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

บูรณาการ การสอนการเลี้ยงหมูป่า  ณ  แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านเพิก

(บ้านนายอำนาจ   แสนกลาง  นักการภารโรง) โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี)

Mr.Virat   Klinpayom, the director, and Mr.Pakin   Kulsuttichai, the teacher of

fundamental work and technology subject have created a

"Boar Breeding Project" at Mr.Amnard   Saenklang's house; he's the janitor

of Banperk School to be a resource center in the Banperk village.

alt

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:42)

Read more...

 

Group of Representative Monks at Banperk School

altalt

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:42)

Read more...

 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงเีรียนบ้านหนองตะไก้(ประ่ชาพัฒนา)

โรงเรียนบ้านหนองตะเไก้(ประชาพัฒนา)

นายทินกร  แพเกาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  คณะครูและนักเรียน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์นครราชสีัมา

alt

                                    alt

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley  smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:41)

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร ยินดีต้อนรับ ผอ.รร.คนใหม่...

โรงเรียนบ้านบึงสาร โดยการนำของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบึงสาร
 คณะครู - นักเรียน   โรงเรียนบ้านบึงสาร    ยินดีต้อนรับ   นายณรงค์ฤทธิ์    สุรเดชปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร (คนใหม่)  ซึ่งจะเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ในวันที่ 21  มิถุนายน พ.ศ.2556 ........ ด้วยความยินดียิ่ง...

alt

 alt

Last Updated (Monday, 17 June 2013 18:57)

 

นายสุพพจน์ ทองพันธ์ร่วมพิืธีเปิดงานกีฬาและนันทนาการของผู้อาวุโส ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2556  นายสุพจน์  ทองพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอหงษ์  ได้เข้าร่วมพิธิเปิดงานกีฬาและนันทนาการของผู้อาวุโส  ครั้งที่ 7  แห่งประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ  โดยการนำของท่านปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1  ได้ดำเนินการรับผิดชอบพิธีเปิดและเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาอาวุโส  ทั้ง  77  จังหวัด ยิ่งใหญ่อลังการมากครับ

altalt

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:41)

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่  14  มิถุนายน  2556  โรงเรียนบ้านหลักร้อย   ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน  เพื่อส่งสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลักร้อย

 alt

เรณุกา  สุขมงคล  ถ่ายภาพ

นวลพรรณ  เบือนขุนทด  รายงาน

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:40)

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย ร่วมต้อนรับดร.อำนาจ อยู่คำ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.สุขานารี

วันที่ 14  มิถุนายน 2556  นายเดชา รวมใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย และคณะครู  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ดร.อำนาจ  อยู่คำ  ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี  โดยท่านผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  1 ให้เกียรติเป็นประธานalt

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:40)

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผอ.ธนกฤต กีรติเกริกไกร ณ โรงเรียนเสนานุเคราะห์

  วันที่  14  มิถุนายน  2556   นายเดชา   รวมใหม่   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อยและคณะครู  ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผอ.ธนกฤต  กีรติเกริกไกร  ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.เสนานุเคราะห์  โดยมีท่าน ผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร  ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธาน

alt

อรัญญา  บัตรสูงเนิน  ถ่ายภาพ

นวลพรรณ  เบือนขุนทด   รายงาน

Last Updated (Monday, 17 June 2013 08:39)

 

สวดมนต์วันสุดสัปดาห์ @ โรงเรียนบ้านวังม่วง

ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ โรงเรียนบ้านวังม่วงได้จัดกิจกรรมสวดมนต์วันสุดสัปดาห์

โดยการสวดมนต์แปล/สวดอิติปิโส/สวดคาถาแก้วสารพันนึก/ แผ่เมตตา /นั่งสมาธิ และวันนี้ท่านผอ.นิรันดร์  เสือกำปัง  ยังได้ฉาย CD ที่มีคติเตือนใจให้นักเรียนดูด้aaaaaaabbbbbbb.jpg - 258.39 Kb

 

Krunong   รายงาน

Last Updated (Saturday, 15 June 2013 13:59)

 
More Articles...