ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
เลขา สพฐ. ..............เยี่ยมชมกิจกรรมONPCของเสนาฯ

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน์   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาเเป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และได้เข้าเยี่ยมชมการ            จัดกิจกรรมตามโครงการ ONPC ของโรงเรียนเสนานุเคราะห์   เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2554                    ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  โดยมี  นายกมล พุมรินทร์      ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์          ให้การต้อนรับ

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14035148
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา เข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 

จัดเข้าค่ายคุณธรรรมประจำปีการศึกษา 2555

ณ  วัดบ้านยองแยง  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา

วันที่ 29 - 30 กรกฏาคม  พ.ศ. 2555

alt

alt

 

Last Updated (Thursday, 16 August 2012 09:17)

 

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 2555

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายชยาวุธ  จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา              12 สิงหาคม 2555 ณ บ้านบึงลำโพง ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในงานนี้ ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ได้นำนักเรียนจำนวน 50 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งช่วยบริการน้ำดื่มแก่ผู้มาร่วมงานและอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ

 

alt

 

                                                                                                    ผาณิต/ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Thursday, 16 August 2012 09:16)

 

ถวายเทียนพรรษา โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา

ถวายเทียนพรรษา  ปี 2555 

โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา

alt

Last Updated (Thursday, 16 August 2012 09:28)

 

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 5/2555

          วันที่ 14 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง โดย ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 5/2555  เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ

โดยมีกำนันประเสริฐ  ถือพุดซา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในครั้งนี้ด้วย

 

alt

 

 

 

                                                                                                       ผาณิต/ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

 

Last Updated (Thursday, 16 August 2012 09:15)

 

เปิดบ้านอาเซียน : บ้านหนองตาคง

ผู้อำนวยการเิลิศ  พูนเกิดมะเริง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองตาคง  

จัด "กิจกรรมเปิดบ้านอาเซียน"   โดยคณะครูให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน

นักเรียนให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:33)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา และ กองทัพบก

ร่วมกันจัดโครงการประชาอาสาปลูกป่า   800  ล้านกล้า  80  พรรษามหาราชินี

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  12  สิงหาคม  2555  

 

alt

รายงานโดยนางสาวปวีณา  เพ็ญจันทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:32)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กจัดงานวันแม่

          โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กนำโดยนายชาติเจริญ  ชอบพิมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 กิจกรรมในงานมีการมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

tp2.jpg - 91.78 Kb

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:32)

 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

 

โรงเรียนบ้านดอนขวาง  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2555  

โดยนางจำเนียร  ปฐมวณิชกะ กล่าวเปิดงานและกล่าวนำถวายพระพร 

มีการแสดงของนักเรียน  กิจกรรมลูกมอบดอกมะลิและบอกรักแม่ และการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

การจัดกิจกรรมวันแม่นี้  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและตอบแทนผู้มีพระคุณ กตัญญูกตเวทีต่อแม่

และเป็นคนดีของสังคมสืบไป

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:31)

 

กิจกรรมวันอาเชียน ณ โรงเรียนบึงสาลี

เมือวันที่  8  สิงหาคม  2555  ผอ.  ประจวบ   โอนนอกและคณะครู  โรงเรียนบึงสาลี  สพป.นครราชสีมา  เขต  1 

จัดกิจกรรมวันอาเชียน  นักเรียนตั้งแต่  ระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  157  คน  ร่วมกิจกรรม

ด้วยความสนใจ

 

anigif888.gif - 325.67 Kb 

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:31)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มทะเลบัว

         วันที่ 8 สิงหาคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มทะเลบัว ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกวดถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งหมด 7 ถ้วย บรรยากาศเติมไปด้วยความสนุกสนานทั้งของเด็ก ๆ นักเรียน และคุณครูผู้ควบคุม

tp1.jpg - 71.94 Kb

 

                                                                                                           ถ่ายภาพและเขียนข่าวโดย  นิติยา  ทองเฟื่อง

 

 

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:31)

 
More Articles...