ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านจอหอ การประชุมสัมมนา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านจอหอ ประชุมสัมมนา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ Jaris Cottage อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14033643
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านคอนน้อยเลือกประธรนนักเรียน

 31  พ.ค. 56  โรงเรียนบ้านคอนน้อยได้ผู้นำนักเรียนแล้ว  ครับ

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:13)

 

โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา จัดกิจกรรม Toilet Big Cleaning Day (31 พฤษภาคม 2556)

โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  

จัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์  Toilet  Big  Cleaning  Day

คณะครูและนักเรียนร่วมกันล้างส้วมพร้อมกันรับวันเปิดเทอม

heartและช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน  บริเวณโรงเรียนให้สะอาด  น่าดู  น่าอยู่  น่ามองค้าheart

                                                                                          alt

                                                                                          alt

                                                                                          alt

                                                                                          alt

cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:14)

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร จัดกิจกรรม Toilet Big Cleaning days

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนบ้านบึงสาร ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียน
ตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน Toilet Big Cleaning Days
 และสัปดาห์รณรงค์ล้างส้วม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - 5 มิถุนายน 2556

alt

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:14)

 

โรงเรียนประชาสามัคคีกับกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก

altalt

Last Updated (Sunday, 02 June 2013 11:49)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนบานบึงสาร ได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
โดยมี นายสุนทร วังสำเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน / รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการ

alt

alt

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:15)

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนบานบึงสาร ได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
โดยมี นายสุนทร วังสำเภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน / รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2556 อย่างเป็นทางการ

alt

alt

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:15)

 

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) จัดกิจกรรม Toilet Big Cleaning Day (31 พฤษภาคม 2556)

 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา่)

 จัดกิจกรรมส้วมสุขสันต์รับวันเปิดเทอม  Toilet  Big  Cleaning  Day  

คณะครูและนักเีรียนร่วมกันล้างห้องน้ำ  ทำความสะอาดห้องเรียน  บริเวณโรงเรียน

มีการจัดนิทรรศการ  ประกวดการเขียนเรียงความเรื่องส้วม  คัดลายมือ  วาดรูประบายสี

มีวิทยากรให้ความรู้เรื่องส้วม  และกิจกรรมสวดมนต์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน

                                                                                  alt

 

                                                                                  alt

                                                                                  alt

                                                                                  alt

                                                                                  alt

                                                                                  alt

                                                                                  alt

 

                                                              smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:15)

 

ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) ต้อนรับครูสิรนาฏ ผางสระน้อย

alt

นางประภีภรณ์    สมิงกล้าทัพ

                  รายงาน

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:16)

 

โรงเรียนบ้านจอหอ ข้าราชการครูรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ เป็นประธานการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร่วมด้วย นางพจนีย์ พงศ์ธนนนท์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ นางภาสินี จรจอหอ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านลองตอง และนางกฤษณา พงษ์วาปี ครู คศ.๓ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เป็นคณะกรรมการการประเมิน ของ นางสวิชญา เจียมธนานุรักษ์ ครู คศ.๒ และ นายพงษ์พัฒน์ โชติชุ่ม ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านจอหอ ผู้ของเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

altaltaltaltalt

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:17)

 

ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา

alt

                                   alt

alt

นางประภีภรณ์   สมิงกล้าทัพ

                รายงาน

Last Updated (Saturday, 01 June 2013 12:17)

 
More Articles...