ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน ร่วมงานวันครู

เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน ร่วมงานวันครู
ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะครูที่ได้รับเกียรติบัตร

และงานเลี้ยงสรรสรรค์ในช่วงค่ำ

Read more...
Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14038561
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) ลง MOU โรงเรียน ๑ ช่วย ๙

alt

นางประภีภรณ์    สมิงกล้าทัพ

              รายงาน

Last Updated (Thursday, 20 June 2013 11:09)

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร ประชุมเครียมต้อนรับ ผอ.ณรงค์ฤทธิ์ สุรเดชปัญญากุล

เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน พ.ศ.2556
นายสุนทร  วังสำเภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร
เชิญคณะครูประชุม เพื่อจัดเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
นายณรงค์ฤทธิ์     สุรเดชปัญญากุล   ซึ่งจะเดินทางมารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2556

alt

Last Updated (Thursday, 20 June 2013 11:09)

 

โรงเรียนบ้านทับช้าง แสดงความยินดีกับการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ในช่วงเช้าของวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556

โรงเรียนบ้านทับช้าง โดย นางนงลักษณ์ พงษ์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ของ นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการ

alt

alt

Last Updated (Wednesday, 19 June 2013 12:50)

Read more...

 

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)...กับคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นำโดยผอ.กิตติ ปอบอ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากพระธรรมฑูต วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ชมภาพค่ะ

altaltalt

alt

Last Updated (Tuesday, 18 June 2013 08:10)

 

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน Toilet Big Cleaning Days และร่วมสัปดาห์รณรงค์ล้างส้วม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 - 5 มิถุนายน 2556 และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งสเริมสุขภาพประจำตำบล เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมชมภาพค่ะ

alt

alt

alt

 

Last Updated (Tuesday, 18 June 2013 08:10)

 

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ร่วมเดินรณรงค์ไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล นำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เดินรณรงค์เฝ้าระวังไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันไข้เลือดออก เชิญชมภาพค่ะ

altaltaltalt

Last Updated (Tuesday, 18 June 2013 08:10)

 

โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร ต้อนรับครูอัตราจ้างคนใหม่

 alt

alt

 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายอัฐเพชร พิรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร พร้อมคณะครู ได้ต้อนรับครูอัตราจ้าง นางสาวธิดารัตน์ เกิดหมื่นไวย ที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านจอหอ โดยมีนายอุทิศ โทแหล่ง ผอ.โรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียนบ้านจอหอ เดินทางส่งครั้งนี้

Last Updated (Monday, 17 June 2013 22:45)

 

Nongyarak – Lampong School : ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปฏิคมต้อนรับนักกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

ร่วมกับอีกหลายโรงเรียนใน สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

 

Nongyarak – Lampong  school. 

Receptionist to the aged athlete in Thailand for the seventh.

On Friday, June 14, 2013 at 18.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Dirrector.

The  teachers  of  Nongyarak – Lampong  school.

Receptionist to the aged athlete in Thailand for the seventh.

With the others school in

Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 1

At His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary Sports Complex.

 

alt

 

alt

 

                                                                                                      ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Monday, 17 June 2013 20:25)

 

Nongyarak – Lampong School : ร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช ๑ สู่อาเซียน

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช ๑ สู่อาเซียน

ณ ห้อง MCC Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

 

Nongyarak – Lampong  school : Visit to Korat 1 to Asean Academic Festival.

On Tuesday, June 11, 2013 at 10.00 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Dirrector.

The  teachers and the students of  Nongyarak – Lampong  school.

Visit to Korat 1 to Asean Academic Festival.

At MCC Hall The Mall Nakhonratchasima.

 

alt

 

alt

 

                                                                                                 ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Monday, 17 June 2013 20:25)

 

โรงเรียนบ้านพลสงคราม ร่วมงานมหกรรมวิชาการโคราช 1 สู่อาเซียน

               เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2556  ที่ผ่านมา  ผอ.มานะ  อุนารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลสงคราม                                         (แพงรัฐราษฎร์วิทยา)  พร้อมคณะครู  นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่ ห้องเอ็ม ซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา   ในงานมหกรรมวิชาการโคราช 1 สู่อาเซียน  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-12  มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา 

alt

alt

สุทัศน์  จันทร์โท

พลจลกพลสงครามนิวส์  

รายงาน

Last Updated (Monday, 17 June 2013 13:18)

 
More Articles...