ค้นข่าวที่ต้องการ
ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากรของสำนักงาน

บุคลกรสำนักงาน

ข่าวที่น่าสนใจ
ร.ร.บ้านหนองอ้อ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โดยนักเรียนได้รับความสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ธุรการหนองอ้อ  รายงาน

Login Form
สถิติการใช้เว็บข่าว สพป.นม.1
Members : 2157
Content : 12484
Web Links : 59
Content View Hits : 14036936
ศูนย์รวมลิงค์
Home

เชิญชวนร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวกิจกรรมสำคัญ

กิจกรรมสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายคุณภาพ สพป.นครราชสีมา เขต1

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

pm1001.gif - 369.29 Kb

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านมะค่า  และโรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ

ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2556

ณ  บริเวณลานหน้าเสาธง  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์  วันที่  1  กรกฎาคม  2556

Last Updated (Friday, 04 October 2013 10:58)

 

โรงเรียนดอนท้าววิทยาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556  ทีผ่านมา  คณะครู นักเรียนโรงเรียนดอนท้าววิทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2556  โดยมีนายสมบูรณ์  ไม้กลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้อ่านสารนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  และได้นำคณะครู  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน

   alt
alt
alt
alt

Last Updated (Friday, 12 July 2013 07:48)

 

26 มิถุนายน โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง

วันที่ 26  มิถุนายน 2556  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  
จัดกิจกรรม  วันสุนทรภู่ และ กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน

alt

alt

alt

alt

Last Updated (Friday, 28 June 2013 08:03)

 

Watsakaew School วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

 

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้วนายกมล พุมรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

alt

 

 

Last Updated (Friday, 28 June 2013 08:02)

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด @โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นางรัชนีกร  อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรฯ
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรำลึกถึง "สุนทรภู่" กวีเอกของไทย 
โดยมีการมอบรางวัลเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกวด วาดภาพ ร้องทำนองเสนาะ
คัดลายมือ  ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดกันอย่างมากมาย
หลังจากนั้นจึงร่วมนำนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยรอบชุมชนบ้านหนองขอน


On June 26, 2556.  Mrs.Ratchanigon  Aroonrat, School Director of Sukanaree2 (Nongkhon) together with the teachers and staff event date and Soonthornphu campaign against drugs.
To commemorate "Soonthornphu" poet of Thailand. The award is an honor for the students attending the contest drawing upon Tmnagesnaa calligraphy. Students who are interested to enter the competition as many then join the campaign against illegal drugs by students marching around Ban Nong Khon.

altalt
 


นายพัสกร  มีสติ  : รายงาน

Last Updated (Wednesday, 26 June 2013 13:25)

 

โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) รับการอบรมศีลธรรมจากพระธรรมทูต

alt

นางประภีภรณ์    สมิงกล้าทัพ

                 รายงาน

Last Updated (Wednesday, 26 June 2013 11:44)

 

คุณครูประจำชั้นป.๑ - ๖ โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) อบรมทันตสุขภาพ

alt

นางประภีภรณ์    สมิงกล้าทัพ

                ราบงาน

Last Updated (Monday, 24 June 2013 08:11)

 

รู้ไว้ใช่ว่า "วิธีป้องกันตนเองจาก...ไข้เลือดออก" ณ ดอนท้าววิทยา

    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30 น. คุณหมอชาตรี ใยงูเหลือม หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนท้าว มาให้ความรู้เรื่ิอง "การป้องกันตนเองจากไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป."  กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนท้าววิทยา  ทางโรงเรียนดอนท้าววิทยาขอขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างสูงคะ

  alt
alt

Last Updated (Monday, 24 June 2013 08:10)

 

Bannongyarak – Lampong School : จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรางค์ทอง

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน

พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประจำปี ๒๕๕๖ (Impromptu Speech 2013)

Nongyarak – Lampong  school.  Meeting the committee of Impromptu Speech 2013 for the students in 2556 Academic year.

On Tuesday, June 18, 2013 at 13.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The representative of teacher.

From Prangthong development education center.

Make a meeting the committee of Impromptu Speech 2013 for the students in 2556 Academic year.

 

alt

 

alt

 

                                                                                               ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Monday, 24 June 2013 08:10)

 

Bannongyarak – Lampong School : ร่วมกันรณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมกันรณรงค์กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยการนำทรายอะเบทไปใส่ไว้ในจุดเสี่ยงรอบบริเวณโรงเรียน

Nongyarak – Lampong  school.  Campaigning to eradicate the mosquitoes for protect hemorrhagic fever.

On Monday, June 17, 2013 at 15.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

Campaigning to eradicate the mosquitoes for protect hemorrhagic fever.

By put A-bet sand to risky area around the school.

 

alt

 

alt

 

                                                                                             ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Last Updated (Monday, 24 June 2013 08:10)

 
More Articles...