ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย c4sup » อาทิตย์ 07 ต.ค. 2012 12:50 pm

เรียน ผอ.โรงเรียน / รองผอ.ฝ่ายวิชาการ / ครูวิชาการ / ครู ชั้น ป.6 , ม.3 ทุกท่าน และทุกโรงเรียน

ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฯ ได้กำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนไว้ 5 สมรรถนะ นั้น

บัดนี้สพฐ.ได้พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพื่อใช้ในระดับสถานศึกษาใน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายวิธีการ โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เช่น ให้ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และเพื่อนประเมินผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่ได้พัฒนาขึ้น ดังนี้
1. คู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน
2. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบด้วย
2.1 เกณฑ์การประเมินสำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน
2.2 แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนประเมินตนเอง
2.3 แบบบันทึกผลการประเมิน

สพป.นม.1 จึงขอเชิญทุกโรงเรียนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารคู่มือ และไฟล์โปรแกรมฯ เพื่อใช้ในการประเมินนักเรียนในความรับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรฯด้วย
อนึ่ง ให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดจากคู่มือฯ และสามารถดำเนินการประเมินได้ทันที โดยไม่ต้องรอการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินจากต้นสังกัด เนื่องจากเอกสารฯระบุรายละเอียดไว้ครบถ้วนแล้ว แต่หากมีข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศน.กลุ่มงานวัดและประเมินผล (สุภวัฒน์ 081-3214331 หรือ พูนสุข 081-8792139)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
7 ตุลาคม 2555
แนบไฟล์
คู่มือ ม3-ok.rar
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ ม.3
(4.14 MiB) ดาวน์โหลด 538 ครั้ง
สรุปแบบประเมินสมรรถนะม3.rar
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ ม.3
(37.08 KiB) ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
คู่มือ ป6-ok.pdf
คู่มือประเมินสมรรถนะ ป.6
(4.16 MiB) ดาวน์โหลด 1188 ครั้ง
สรุปแบบประเมินสมรรถนะป6.rar
โปรแกรม ประเมินสมรรถนะ ป.6
(36.56 KiB) ดาวน์โหลด 989 ครั้ง
c4sup
 
โพสต์: 862
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 14 ก.ค. 2009 4:07 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s079 » อาทิตย์ 07 ต.ค. 2012 6:10 pm

โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา รับทราบ
โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
โทร. ๐-๔๔๒๑-๒๑๑๐
E-mail:watbannongbuasala@gmail.com
s079
 
โพสต์: 7333
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:18 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s061 » อาทิตย์ 07 ต.ค. 2012 7:01 pm

โรงเรียนบ้านหลักร้อย รับทราบ
โรงเรียนบ้านหลักร้อย
ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-213644
s061
 
โพสต์: 3545
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:08 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s051 » อาทิตย์ 07 ต.ค. 2012 9:05 pm

โรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้ารับทราบค่ะ

ธุรการ
s051
 
โพสต์: 8372
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:02 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s052 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 1:18 am

รับทราบครับ
โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
โทร : fax : 044-465064
e-mail : ped.npn@gmail.com
website : https://www.facebook.com/ped.npn
: gg.gg/ped-npn
ภาพประจำตัวสมาชิก
s052
 
โพสต์: 3530
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:03 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย m008 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 9:27 am

โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ทราบค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
m008
 
โพสต์: 10306
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 9:46 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s048 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 9:40 am

รับทราบคะ


นางสาวปวีณา เพ็ญจันทร์
ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
นางสาวปวีณา เพ็ญจันทร์
ธุรการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
โทร 044-212108 มือถือ 086-2489992
e-mail aoka_narak@hotmail.com
s048
 
โพสต์: 10366
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 4:31 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s083 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 10:22 am

โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) รับทราบค่ะ
งานธุรการโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
s083
 
โพสต์: 1983
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:20 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s150 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 10:59 am

บ้านหนองนา รับทราบครับ
s150
 
โพสต์: 2912
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:49 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s023 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 11:33 am

รับทราบค่ะ
โรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-218850
E-mail : tubchang_school@hotmail.com
****************************************************
s023
 
โพสต์: 1934
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 4:17 pm

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s130 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 11:37 am

โรงเรียนบ้านพลสงคราม รับทราบครับ

ธุรการ
โรงเรียนบ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
นายวิชิต เก็บกลาง โทร 081 – 360-9156
นายกฤษฎิ์ชญานันท์ จันทร์โท ธุรการโรงเรียน โทร 090 - 368-0344
E-mail psk.sch@gmail.com
s130
 
โพสต์: 2142
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 5:40 pm
ที่อยู่: โรงเรียนบ้านพลสงคราม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โทร 081-8795143

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย ธุรการดอนหวาย » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 11:54 am

รับทราบค่ะ
ธุรการดอนหวาย
 
โพสต์: 3052
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 13 ก.ค. 2009 9:13 am

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย ธุรการละลมโพธิ์+คนชุม » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 3:13 pm

รับทราบค่ะ
เกสริน จันทาพูน / ธุรการ
ธุรการละลมโพธิ์+คนชุม
 
โพสต์: 2764
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 13 ก.ค. 2009 9:37 am

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย ธุรการสำโรง+ขนายดี » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 4:24 pm

รับทราบค่ะ
ธุรการสำโรง+ขนายดี
 
โพสต์: 4808
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 13 ก.ค. 2009 9:51 am

Re: ดาวน์โหลด คู่มือ และ แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะผู้เรียน

โพสต์โดย s047 » จันทร์ 08 ต.ค. 2012 5:46 pm

หนองไข่น้ำ
รับทราบค่ะ
s047
 
โพสต์: 4952
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 08 ก.ค. 2009 4:31 pm

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ONET-NT-LAS 55

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron