แนะนำเว็บไซต์

ผู้บริหารสำนักงาน

*****

Main Menu

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9394117

Who's Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข่าวเด่น

Korat1 Facebook

Array
(
    [Time Stamp(Params)] => timestamp1464831825
    [Time Stamp(File)] => 
    [Font Family] => 
)

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี...Bannongkainam School

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม  พ.ศ.  2558  นายสมานมิตร  ดอกขจร  รองผู้อำนวยการ

 พร้อมด้วยคณะครู  รวมทั้งสิ้น  8  ท่าน  ได้เข้ารับรางวัลเกียรติยศหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  นำโดยท่าน

ผู้อำนวยการสมศักดิ์  จักสาร   คณะครู  นักเรียนทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ธุรการ/รายงาน

kruwang : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสานพลังสร้างสรรค์สู่ผู้เรียน

เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2558 ผอ.สวง ดอกรักกลาง ได้มอบหมายให้ นางสาววัลศิริ   ศรีสูงเนิน เข้ารับการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สานพลังสร้างสรรค์สูู่ผู้เรียน ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล

ภาพข่าว โดย : วัลศิริ

Krunong : report

Kruwang : อบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออกเขียนได้ในเมื่อเรียนจบ ป.1

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม  2558 ผอ.สวง  ดอกรักกลาง และนางประนอม  ศรีนอก ครูประจำชั้นป. 1 เข้ารับการอบรมทางไกลผ่ารระบบ กสะอ และ  DLIT ตามดครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่ารออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain - based  Leaning ตามนโยบายเด็ก ป. 1 เมื่อเรียนจบต้องอ่านออกเขียนได้

ภาพข่าว โดย ผอ.สวง

Krunong : report

โรงเรียนสวนหม่อน Morning Talk - Happy Birthday - แลคตาซอยมอบนม

 

วันนี้ 26 พ.ค. 2558 ในช่วงเช้า โรงเรียนสวนหม่อน จัดกิจกรรม Morning Talk คณะครู โดยท่านผอ.ชัยรัตน์ ชอบใหญ่ ผอ.ร.ร.สวนหม่อน แจ้งข้อราชการ การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ในการนี้มีการมอบของขวัญ อวยพรวันเกิดแด่ครูที่มีวันเกิดเดือน มี.ค. - พ.ค. ด้วย ส่วนในช่วงบ่ายบริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอยให้กับนักเรียนได้ดื่ม ทางโรงเรียนขอขอบคุณแลคตาซอยที่ได้มอบสิ่งดีๆมีประโยชน์ แก่เด็กๆครับ

 


 

Kruwang : การอบรมครูสอนภาษาไทยป. 1 ร่วมกับผู้ปกครอง @ โรงแรมสบายโอเต็ล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังม่วง โดยการนำของผอ.สวง  ดอกรักกลาง ได้ส่งนางประนอม  ศรีนอก ครูประจำชั้นป. 1 เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาสมองนักเรียนชั้นป.1 เมื่อเรียนจบต้องอ่านออกเขียนได้

Kruwang : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 พฤษภาคม  2558 นายสวง   ดอกรักกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังม่วง ร่วมรับรางวัลเกียรติยศหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  ในนามของคณะครูนักเรียนทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ภาพ / ข่าว โดย ผอ.สวง

Krunong  : รายงาน

Kruwang :ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส

กิจกรรมกลางแจ้งดีๆ ก่อนเข้าห้องเรียน มีทุกวันที่ วังม่วง นักเรียนทุกคนจะร่วมกันออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุปทุกวัน  วันละ 10 นาที เล่นกับห่วงประมาณ 2 เพลงทุกวันค่ะ

ภาพ/ ข่าว  โดย  Krunong

โรงเรียนบ้านจอหอ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  นายอุทิศ  โทแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอหอ โดยมีนายอิฐ  กระทุ่มกลาง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านจอหอ เป็นประานในการประชุม

ภาพ/ข่าว ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

โรงเรียนบ้านจอหอ ประชุมผู้ปกครองสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  นายอุทิศ  โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ของโรงเรียนบ้านจอหอ เพื่อชี้แจงระเบียบ และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอหอ

ภาพ/ข่าว ธิดารัตน์ เกิดหมื่นวไวย

โรงเรียนบ้านจอหอ ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด"

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  นายอุทิศ  โทแหล่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด" โดยมี นายธงชัย  ลืออดุลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ องค์การ ชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดท่ามะยม  ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ภาพ/ข่าว ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

รร.บ้านมะขมเฒ่า จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) นำโดย ผอ.พงษ์ชัย ศิริมาศรังษี และคณะครูโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า ได้จัดงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 และได้เชิญนิมนต์พระครูปัญญาธรรมคุณ ซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษาฝ่ายพระภิกษุสงฆ์  ได้ให้โอวาทแก่คณะผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนได้แถลงผลการจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนการพัฒนาโรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 นี้ด้วย รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นในการส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1  ปีการศึกษา 2558  เพื่อช่วยส่งเสริมให้ ป.1 อ่านออก เขียนได้ ท่าน ผอ.พงษ์ชัย ศิริมาศรังษี และ นายอนันต์ บุญทัน ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าไป คุยเกี่ยวกับนโยบาย การอ่านออก เขียนได้ของ ชั้น ป.1 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจ  หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้แจกเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กับการเป็นวิทยากรพลิกโฉมโรงเรียน

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2558 นายอภิรัตน์  เลาหะพันธ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นำคณะครูร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย ในการอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายนักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ณ โรงแรมสบายโฮเทล


 

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ กับการเป็นวิทยากรพลิกโฉมโรงเรียน

Kruwang:เปิดกองลูกเสือน้อยๆ@ วังม่วง

ทุกวันพฤหัสบดี โรงเรียนบ้านวังม่วงจะเปิดกองลูกเสือสำรองและสามัญ วันพฤหัสบดีที่  21 พ.ค. เป็นวันแรกที่เปิดกอง ลูกเสือทุกคนชอบชั่วโมงนี้มาก วิชาลูกเสือเป็นวิชาที่สอนและฝึกให้เด็กๆมีระเบียบวินัย มีความรักใคร่สามัคคี เป็็นวิชาที่น่าส่งเสริมและสอนอย่างจริงจังเด็กจะได้วินัยดีมาก

ภาพ/ข่าว โดย Krunong

kruwang : กิจกรรมประจำวัน @ วังม่วง

ทุกๆวันหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วงจะทำกิจกรรมต่อไปนี้คือออกกำลังกายด้วยฮุลาฮุป/ รายงานการควบคุมการทำความสะอาดโดยสารวัตรประจำวัน / เสนอสนทนาภาษาอังกฤษ /ร้องเพลงภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษวันละคำตบท้ายด้วยการอบรมจากครูเวรประจำวัน ก่อนจะแยกย้ายเข้าห้องเรียนตามปกติช่วงพักเที่ยงครูเวรก็จะทำหน้าที่ตักอาหารกลางวันบริการนักเรียน ตามด้วยกิจกรรมแปรงฟัน และวางทุกงานอ่านทุกวัน(เข้าห้องสมุดก่อนเรียนภาคบ่าย)

ภาพ/ข่าวโดย Krunong

Kruwang: สวดมนต์วันสุดสัปดาห์

ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ โรงเรียนบ้านวังม่วงจะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย สวดมนต์ได้ นั่งสมาธิเป็น ใกล้ชิดกับพระธรรมวินัยมากขึ้น 

ภาพ/ ข่าว โดย Krunong

Kruwang : ประชุมปฏิบัติการประเมินความสามารถครูสอนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2558 สพป.นม.1 จัดประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนบ้านวังม่วง โดยการนำของผอ.สวง  ดอกรักกลาง ได้ส่งนางลภัสรดา  ธรกนกกาญจน์และนางวาสนา  ศุภธนสารสกุล ร่วมทดสอบความรู้ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว โดย Krunong

โรงเรียนบ้านสะพาน : ขอขอบพระคุุณ คุณอัมพร เฟลท์ และครอบครัว

 วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 นายนราศักดิื  เกษตรเวทิน ผู้อำนวยการ  โรงเรียนบ้านสะพาน คณะครูและนักเรียน ขอบอบพระคุณ คุณอัมพร เฟลท์ ครอบครัว ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านสะพาน โรงเรียนบ้านสะพานขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้   

 

โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 นางรัชนีกร  อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)
พร้อมคณะครูและบุคคลากร จัดปฐมนิทเศและประชุมผุ้ปกครองนักเรียน
เพื่อเป็นการนำเสนอและแนะนำ ให้เกิดความเข้าใจถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนที่จะเปิดเรียนในปีการศึกษา 2558 นี้

On Sunday, May 24, 2558, Mrs.Ratchaneegon aroonrat school Director at Suksanaree 2 (Nong Khon).
With teachers and staff. The Genesis placid meeting parents and students.
The presentation and recommended Achieve a better understanding of the operation of the school to open in the year 2558 to now.


นางรัชนีกร  อรุณรัตน์ : ภาพ
นายพัสรก  มีสติ : ข่าว

โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา รับมอบอุปกรณ์การเกษตร

เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายแดง  รุ่งชัยวัฒนกุล ผูอำนวยการโรงเรีนยโคกเพชรสระมโนรา
ได้รับมอบอุปกรณ์การเกษตร และทาสีสนามเด็กเล่น โดยบริษัท ซีพีเอฟ อีสานจำกัด(มหาชน)
ขอได้รับความขอบพระคุณ ที่ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุน โรงเรียนด้วยดีเสมอมา


นายแดง  รุ่งชัยวัฒนกุล : ภาพ/ข่าว
นายพัสกร  มีสติ : เขียน

วิถีเกษตรพอเพียง ณ โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา

 

ช่วงเวลาปิดภาคเรียน นายแดง  รุ่งชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชนสระมโนรา
ร่วมกับบริษัท ซี พี เอฟ อีสานจำกัด(มหาชน) จัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 180 ตัว กระชังเลี้ยงปลา
แปลงผัก และหมูป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนวิถีแห่งเกษตรพอเพียงให้แกนักเรียน.

During
recessMr. Dang  rungchiwattanagoon School Director at Khokpetsamanora,
Collaboration with
CPFnortheast(Thailand), Preparelayer chickenof 180characters ,fishcages ,vegetable plot and wild boarthe objective is to coach the way of agricultural sufficient to students.


ภาพ : นายแดง  รุ่งชัยวัฒนกุล
ข่าว : นายพัสกร  มีสติ

โรงเรียนบ้านพะไล รับการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑

 นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  ผู้อำนวยการ   พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านพะไล

ให้การต้อนรับคณะนิเทศจาก สพป.นม.๑

นำโดย นายยวญ  จันทบุรี ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาทะเลบัว

และนายไพรวัลย์  วันทนา  ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์คุณภาพการศึกษาทะเลบัว

  และคณะ   ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและคณะครู 

เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของ สพป.นม ๑ 

เมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านพะไล

 

 

ภาพ /ข่าว

 

โดย  กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านพะไล ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

   โรงเรียนบ้านพะไล  นำโดย นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  ผู้อำนวยการ

ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

                 ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

                            ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  - ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๒

         ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ได้รับความร่วมมืออย่างดี  จากผู้ปกครองนักเรียน 

            โรงเรียนบ้านพะไล  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

 

 

                              ภาพ /ข่าว

 

                                             โดย  กาญจนา  สนิทโกศัย

ผู้อำนวยการบ้านพะไล พบนักเรียนหน้าเสาธง เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล

พบนักเรียนหน้าเสาธง  และอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน      

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านพะไล

 

 

 

ภาพ /ข่าว

 

โดย  กาญจนา  สนิทโกศัย

ศึกษานิเทศก์ .. มาให้คำแนะนำการเรียนการสอน..โรงเรียนบ้านพะไล โดยการใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

นายชัยวุฒิ  สินธุวงศานนท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. เขต ๑ 

มาให้คำแนะนำการเรียนการสอน โดยใช้หนังสือวิทยาศาสตร์ ของ สสวท.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

โรงเรียนบ้านพะไล  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพะไล

 

 

 

       ภาพ /ข่าว

 

          โดย  กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านพะไล ... ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

 โรงเรียนบ้านพะไล  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

 

เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพะไล

 

                                  ภาพ /ข่าว

                                                        โดย  กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านพะไล ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายชัยวัฒน์  คารมย์กลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล 

ประชุมคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา

 ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ไพบูลย์  ธุระพันธ์  ที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านพะไล

เข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

 โรงเรียนบ้านพะไล  ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพะไล

 

ภาพ /ข่าว

 

โดย  กาญจนา  สนิทโกศัย