ผู้บริหารสำนักงาน

*****

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8629365

Who's Online

มี 80 ผู้มาเยือน และ 3 สมาชิก ออนไลน์

  • rosjane
  • kanjana511
  • kanya
Array
(
    [Time Stamp(Params)] => timestamp1373613902
    [Time Stamp(File)] => 
    [Font Family] => 
)

ค้นหาข่าวเด่น

Kruwang : เดินทางกไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ฯปราสาทข้าวเพชร ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมขึ้นณค่ายลูกเสือบ้านธารปราสาท  มีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม  9 โรงเรียน ....อนุบาลตลาดแค/หลุมข้าว/บ้านไพล/บ้านซาด/หญ้าคาใต้/หญ้าคาเหนือ/การไฟฟ้า/วังม่วง และเจ้าภาพบ้านธารปราสาท ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลเอง และมาร่วมฐานบุกเบิกที่โรงเรียนบ้านธารปราสาท ลูกเสือได้ประสบการณ์ตรง  ทุกคนมีความสุข สนุกกับกิจกรรม่ที่ผู้กำกับจัดให้ กิจกรรมทุกอย่างบรรลุวัตถุประสงค์  ขอบคุณเจ้าของสถานที่ ขอบคุณคณะผู้กำกับทุกท่าน ลูกเสือทุกโรงเรียนปลอดภัย  ปีหน้าพบกันใหม่นะคะ

ภาพข่าวโดย : Kasorn

lapatrada : report

 

 

 

Kruwang :ประเมินการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50%@ วังม่วง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตามคำสั่งได้ทำการทดสอบการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50 % ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ผลปรากฏว่าผ่าน 100 % ค่ะ  คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วงขอขอบคุณมากค่ะ

ภาพข่าว โดย : Kasorn

Krunong : report

บ้านโป่งแมลงวันรับรางวัลวาดภาพที่ประเทศญี่ปุ่น

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วิเชียรรัมย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน ได้เดินทางไปรับรางวัลโล่ทอง จากการประกวดวาดภาพนิทรรศการศิลปะสำหรับเด็กครั้งที่ 26 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation) ประเทศญี่ปุ่น
พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ในส่วนของรอบคัดเลือกในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 จัดประกวดเพื่อคัดเลือกผลงานของเยาวชนไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกับเยาวชนจากนานาชาติ  ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ประเทศญี่ปุ่น

ในโอกาสที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นได้ให้การต้อนรับคณะเพื่อเป็นเกียรติที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

ประภาพร  วิชญะไพบูลย์ / ข่าว

 

คัดกรองคนดี สู่เส้นทางอาชีพที่พึงประสงค์ @ Nongwa

          เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2558  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า( ประชาสรรค์) มูลนิธิ BCLร่วมมือกับ สพป.นม.1 นำภาคเอกชน จากบริษัทและสถานประกอบการในเครือข่ายทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิค  สุรนารี   คัดกรองนักเรียน ชั้น ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอโนนสูง เข้าศึกษาต่อ ตามโครงการ ”โรงเรียนในโรงงาน”  โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ถือเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นอย่างดี

            On 12th February 2015 at the Auditorium Bannnongwa Prachasan Schools. BCL Foundation partnered with NPESA-O-1. leading private sector companies and the establishment of a network of bilateral. Suranaree Technical College of screening student Mathayom 3. Non Sung in Opportunity Extension Schools admission under the "school in the factory", with various schools the students attend a lot. Considered the opportunities and choices to extend educational opportunities to students in the school as well.

คลิกภาพ เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด          

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นายสิทธิชัย  อ่วมวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแค ได้นำคณะผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อฝึกทักษะความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีให้มีในหมู่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านธารปราสาท

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จัดกิจกรรม Open House และกิจกรรม I.S. (Independent Study)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายอภิรัตน์  เลาหะพันธ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ได้นำคณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม Open House และกิจกรรม I.S. (Independent Study) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและนักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพรายบุคคลที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม หลังจากได้รับการฝึกฝนมาตลอดปีให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และสาธารณชนได้รับทราบ ร่วมรับรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และความภาคภูมิใจร่วมกัน กิจกรรมมีทั้งการแสดงบนเวทีของนักเรียนและมีการแสดงผลงานของนักเรียนในบูธต่างๆ


 

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1 รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานปฏิรูปการเรียนการสู่ผู้เรียน AAR

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นำโดยท่าน ผอ.สามารถ โพธิ์นอก,รองอนุวัฒน์ พลเจริญชัย พร้อมคณะครู รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในการปฏิบัติการ AAR ของสพป.นครราชสีมา เขต 1 โดยมี นางศุภวัฒน์ อุนารัตน์,นางสาวจารุวรรณ ภูละคร,นางสาวจงกล  ผลประสาท ซึ่งได้สะท้อนปัญหาและวิธีการแก้ให้กับทางโรงเรียนในการนำไปใช้ต่อไป

 

สิรินทรา  สินปรุ      ถ่ายภาพ

สนั่น  เทียมเลิศ     รายงาน

ร.ร.สวนหม่อน : รับความอนุเคราะห์จากเนสท์เล่ย์ จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มไมโล-ฝึกทักษะฟุตบอล-มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 12 ก.พ. 2558 โรงเรียนสวนหม่อนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเนสท์เล่ย์ ประเทศไทย ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มไมโลให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 พร้อมทั้งฝึกทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา

    

โรงเรียนวิถีพุทธ...โรงเรียนบ้านบึงตะโก

โรงเรียนบ้านบึงตะโกได้จัดกิจกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ โดยทุกวันพระ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จะแต่งกายด้วยชุดขาว ฟังธรรม อบรมธรรมมะ สวดมนต์ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมนี้ก็ได้ส่งผลให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ ผอ.วิสุทธิ์ จอสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงตะโก เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาโดยตลอด

แจ๋ว!!!ประโดกต้อนรับครูคนใหม่

 วัน พุธ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๑.๐๐ น.
          นายเสน่ห์  สุขนาคินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับ นางสาวพัชรีภรณ์  เปล่งศรีกุล   และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจอก อ.ปากช่อง ที่ย้ายมาประจำการที่โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก – โคกไผ่ฯ 

แจ๋ว...จบข่าว 

แจ๋ว!!!ทดสอบอ่านพูดภาษาอังกฤษ ๕๐ %

วัน อังคาร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
          นายเสน่ห์  สุขนาคินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก – โคกไผ่ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการสอบอ่านพูดภาษาอังกฤษ ๕๐
% จากโรงเรียนบ้านบึงพญาปราบ  ซึ่งนำโดย นางมนตรานภัสถ์  สิงห์นอก  และคณะ ที่ทำหน้าที่ดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามแบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ๕๐% ในครั้งนี้แจ๋ว...จบข่าว...

 

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า: ทดสอบภาษาอังกฤษ ๕๐%

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้

ให้การต้อนรับคณะกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษ ๕๐% จากโรงเรียนบ้านหนองบัวศาลา

 

โป่งแมลงวันรับย้ายครูใหม่

 

นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ต้อนรับคุณครูตีรณา  ศรีพันธุ์โคตร  คุณครูโรงเรียนบ้านปลายดาบ อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)

ศตวรรษ  ศรีรงค์  : ภาพ

 

ประภาพร  วิชญะไพบูลย์  : ข่าว

 

บ้านโป่งแมลงวันฯ มอบเหรียญ Pre-Onet 2557

 

นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) มอบเหรียญรางวัลจากการทดสอบ Pre-Onet  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  1  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวม  4 เหรียญทอง  9 เหรียญเงิน และ 11  เหรียญทองแดง

 

 ประภาพร  วิชญะไพบูลย์  : ภาพ & ข่าว

โรงเรียนสวนหม่อน รับการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 50 %

นที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสวนหม่อน นักเรียนเข้ารับการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษ 50 % ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยท่าน ผอ.ชัยรัตน์ ชอบใหญ่ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสวนหม่อน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคุณครูผู้คุมสอบจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ศูนย์ฯสุรนารี ในการนี้ ท่าน ศน.ไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ด้วย

 

      

ร.ร.สวนหม่อน : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6

เมื่อวันที่ 5-6 ก.พ. 2558 โรงเรียนสวนหม่อน โดยท่าน ผอ.ชัยรัตน์ ชอบใหญ่ ผอ.รร.สวนหม่อน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ปรจำปีการศึกษา 2557 ที่ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

 

ร.ร.สวนหม่อน : กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3

วันที่ 5 ก.พ. 2558 ร.ร.สวนหม่อน โดย ท่าน ผอ.ชัยรัตน์ ชอบใหญ่ ผอ.ร.ร.สวนหม่อน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้น ป.1-3 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1 รับการสอบอ่านภาษาอังกฤษ 50 %

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นำโดยท่าน ผอ.สามารถ โพธิ์นอก ,รองอนุวัฒน์ พลเจริญชัยพร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการสอบอ่านภาษาอังกฤษ 50 % จากโรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ในการนี้ นายไพรวัลย์ วันทนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 มาเยี่ยมให้กำลังใจ

 

  สิรินทรา  สินปรุ  ถ่ายภาพ

สนั่น  เทียมเลิศ  รายงาน

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประเมินการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50% ปีการศึกษา 2557

           วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายอภิรัตน์  เลาหะพันธ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นำคณะครูร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจก่อนดำเนินการทดสอบอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50% ปีการศึกษา 2557 กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และทำการทดสอบนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยการให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามแบบทดสอบ และมีการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน


 

นักเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นไวยรับการประเมินการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50%

   วันอังคารที่  10  กุมภาพันธ์  2558  นักเรียนโรงเรียนบ้านหมื่นไวยรับการประเมินการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50%

โรงเรียนอนุบาลตลาดแค เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแค ได้นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์ปราสาทข้าวเพชร 5 โรงเรียน  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านธารปราสาท

โรงเรียนบ้านมาบมะค่า: ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นางสุพวรรณ  ชูกานต์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบมะค่า พร้อมด้วยคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงครัวและศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดมาบมะค่า ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

วรินทร์ทิพย์  วงศ์ษาพาน ภาพ/รายงาน

Kruwang : ประเมินการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50 % ศูนย์ปราสาทข้าวเพชร

เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูตามคำสั่งสพป.นม.1 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร  ได้ออกทดสอบการอ่านพูดภาษาอังกฤษ 50 % ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณมากค่ะ

   ภาพถ่าย  โดย   Lapatrada 

Krunong : รายงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมโครงการห้องสมุดเพื่อน้องหนองปรู

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนำนักศึกษามาทำกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองปรู มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอ่านอย่างแท้จริง นักเรียนได้รับประโยชน์โดยตรงและสนุกกับกิจกรรมตลอดเวลา ขอขอบคุณยิ่ง