ผู้บริหารสำนักงาน

*****

อ่านออกเขียนได้

บุคลากรสำนักงาน

*****

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
6935011

Who's Online

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภาพข่าวเด่น
Array
(
  [Time Stamp(Params)] => timestamp1373613902
  [Time Stamp(File)] => 
  [Font Family] => 
)

ค้นหาข่าวเด่น

english news

Watsawangarom School : ร่วมใจกันสร้างเสาธงชาติใหม่

ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๗

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ร่วมใจกันสร้างเสาธงชาติใหม่แทนของเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา

Watsawangarom School : Confederate create a new flag pole.

During the 7 - 18 March 2014.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The teachers of Watsawangarom school.

Confederate flag mast built to replace the old dilapidated over time.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : จัดงานเลี้ยงปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดงานเลี้ยงปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เพื่อขอบคุณคณะครูทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยกับการสอนมาตลอดทั้งปีการศึกษา

ณ ร้านอาหารเรือนทองรีสอร์ท

Watsawangarom School : The party off the box chalk 2013.

On March 19, 2014 at 16.00 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The teachers of Watsawangarom school.

The party off the box chalk 2013 of annual study 2013.

Thanks to the teachers all tired of teaching all yearat Ruanthong Resort & Restaurant.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในวาระต่างๆ

อาทิเช่น การประมูลอาหารในโรงเรียน , การจัดงานวัดประจำปี ฯลฯ

Watsawangarom School : Basic Education Board Meeting 1/2557.

On March 18, 2014 at 13.00 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The Basic Education Board of Watsawangarom school.

Attend the meeting to discuss the agenda such as bid food in schools, organizing the annual measure.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ประจำปี 2556

วันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  

ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ประจำปี 2556

ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยค่ะ

Watsawangarom School : The certificate ceremony and scholarships 2013.

On March 18, 2014 at 09.00 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The teachers , the parents and the students of Watsawangarom school.

The certificate ceremony and scholarships to students kindergarten 2 and grade 6

at this year's graduation.

Congratulations to most everyone.

 

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สโมสรโรตารีสุรนารีมอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียน @ Nongwa

           เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2557 สโมสรโรตารีสุรนารี ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำมูลค่า 30,000 บาทเศษ ให้โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้ใช้ประโยชน์สนับสนุนกิจกรรมการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับนักเรียน  โดย นายวิชัย กฤษกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ และแสดงความขอบคุณคณะผู้บริจาคในครั้งนี้

           On 5 March 2014 Suranaree Rotary Club. Donated a water purifier valued at 30,000 baht fraction to Bannongwa Prachasan School make use to support the provision of clean water to a consumer for students by Mr.Wichai  Kritklang school director and teachers, students have provided. welcome And expressed gratitude to the donors of this.


คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

 

โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ( Literacy ) @ Nongwa

            เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้มีการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ตามประกาศวาระแห่งชาติด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  “ ปี 2556  ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ” โดยคณะกรรมการตามคำสั่ง สพป.นม.1 ได้ทำการตรวจสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  ภาพรวมผลการพัฒนามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในระดับมาก

              On 5 March 2014Bannongwa Prachasan School had the ability to test students' reading Prathom 3 and Prathom 6 announced by national education. Ministry of Education "2556 years of combined forces to raise the quality of education" The Board orders NPESA-O-1 examined the reading skills of students. The overall development of a progressive increase in level.

คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

โรงเรียนบ้านดงพลองกับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

นายยรรยง  รักกลาง ข่าวภาษาอังกฤษ

นายอำนาจ  ย่ามกลาง, นายอภิวัฒน์ ตมกลาง ถ่ายภาพ

ธุรการโรงเรียน ข่าว

 

Watsawangarom School : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ  

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

ภายใต้สโลแกน “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา”  

งานนี้นักเรียนทุกคนตั้งใจช่วยกันเต็มที่เลยค่ะ

Watsawangarom School : "Beautiful school with us."

On March 5, 2014 at 08.00 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The teachers and the student of Watsawangarom school.

Let's clean and improve the landscape within the school.

Under the slogan "beautiful school with us."

This job all the students intend to fully.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : จัดกิจกรรม ”ช่างซ่อมตัวน้อย”

วันที่ ๓ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ  

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดกิจกรรมช่างซ่อมตัวน้อย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลรักษา การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และจักรยานเบื้องต้น

ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

Watsawangarom School : "Little mechanic"

On March 3, 2014 at 13.00 P.M.    Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The teacher and the student of Watsawangarom school.

Join to activities "Little mechanic."

The objective is for students to know how to care, computer maintenance and basic bike.

This activity which makes it possible for students to receive knowledge

                                                       and can be applied in everyday life.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Bannongyarak – Lampong School : รับการนิเทศเต็มพิกัดจากศูนย์ฯปรางค์ทอง

วันอังคาร ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง    

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับการนิเทศเต็มพิกัดจากศูนย์ฯปรางค์ทอง  

ในการนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท่านที่ให้เกียรติประเมินและเยี่ยมชมโรงเรียน

พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างอบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตร

Bannongyarak – Lampong  School : Accept supervision from Prangthong development

educational center.

On Tuesday, March 4,2014 at 08.30 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong school.

Accept supervision from Prangthong development educational center.

Thank you for this committee evaluate and honor each of you who visit the school.

                                                        And advise pleasure and goodwill.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : ร่วมกิจกรรมรวมพลังโคราช 1 รวมใจรักสุขภาพ

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง  

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมกิจกรรมรวมพลังโคราช 1 รวมใจรักสุขภาพ    

ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ 

Bannongyarak – Lampong  School : "Korat 1 Unity for Health" 

On Saturday, March 1,2014 at 05.30 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers of  Bannongyarak – Lampong school.

Join to Korat 1 Unity for Health at Boong Ta Lua Water Park.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Watsawangarom School : จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกความอดทน ฝึกการเอาตัวรอดในสภาวะต่างๆ

และฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ

Watsawangarom School : Activities hiking with the Boy Scouts - Girl Scouts.

On February 28, 2014 at 08.30 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The teachers and the student grade 1-6 of Watsawangarom school.

Activities  hiking with the Boy Scouts - Girl Scouts.

By this time the activity, students have to practice patience.

 

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

แหล่งเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา @ Nongwa

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้เข้าชมนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา (PEA) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและกิจกรรมร่วมสนุกมากมายอีกด้วย

       On 28 February 2014, the mathayom students. Bannongwa Prachasan School have visited an exhibition of the learning center. Nakhon Ratchasima Provincial Electricity Authority (PEA) in Muang District, Nakhon Ratchasima Province. Gain knowledge about electricity and fun as well.

 คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนใน กคศ. @ Nongwa

             เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ศูนย์พัฒนาคุณภาพด่านจันอัดเมืองปราสาท ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนครู และ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กคศ.) เนื่องด้วยคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             On 27 February 2557 at the school auditorium at Bannongwa Prachasan School Danchanad Meangprasart quality development center. Has arranged for the election of representatives, teachers and representatives of school administrators. On the Board of Directors, Teachers and Education Personnel, given that the committee term of office. This election is going smoothly.คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน
www.bannongwa.ac.th

 

เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ @ Nongwa

         เมื่อวันที่ 26 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิชัย  กฤษกลาง ผู้อำนวยการกองลูกเสือ ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

         On 26 to 28 February 2014, Mr.Wichai Kritklang Scouting director, deputy director Scouts - Girl Scouts. Scouts - Girl Scouts of ordinary And Girl Scouts - Girl Scouts major ordinary. Bannongwa Prachasan School Participants Hiking Ranked camping at Camp Sunita. Nonghauread Nongbhunmark  Nakhonratchasima.


 คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

สอบวัดผล LAS @ Nongwa

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้จัดให้มีการสอบ LAS (Local Assessment System) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยทุกประการ

        On 25 February 2014 Bannongwa Prachasan School Exams held the LAS (Local Assessment System) students Prathom 5 and Mathayom 2 exam is going smoothly in all respects.

 คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

 

Exchange the knowledge with sawangboriboonwittaya school

การศึกษาดูงานที่โรงเรียนสว่างสมบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี

        ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ทางโรงเรียนโคราชวิทยาได้จัดพาผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงเรียนสว่างสมบูรณ์วิทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสว่างสมบูรณ์วิทยา  มีการแลกเปลี่ยนความรู้  การจัดการเรียนการสอน ระหว่างโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนและทางโรงเรียนสว่างสมบูรณ์วิทยา ก็ได้ให้การต้อนรับดูแล เป็นอย่างดี

 

.............................................................................................................

 

 

 

Exchange the knowledge with 

 

sawangboriboonwittaya school

 

On  Friday  21   February   2014 . All of teachers and administrators from Koratwittaya school  went to Pattaya for study and exchange the knowledge with sawangboriboonwittaya school in Chonburi .

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                        

 

                                           

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

         

>> จัดทำโดย <<

นางสาวสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ

นางสาวจุฬารัตน์     สอุ่มเกตุ

 

Voyage of Koratwittaya School

การเดินทางไกลของลูกเสือ-ยุวกาชาด

        ในวันอังคาร ที่  18 กุมภาพันธ์ 2557ทางโรงเรียนโคราชวิทยาได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-ยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3โดยได้พานักเรียนไปเดินทางไกลที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีคณะครูเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งในวันนั้นทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดงานมหกรรมฟอสซิล ภายในงานได้แสดงผลงานมากมาย เช่น ซากฟอสซิลของช้าง ไดโนเสาร์ ธรณีวิทยา  เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละแห่งภายในงานยังมีเกม กิจกรรม ต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมเล่น พร้อมแจกของรางวัลด้วย นักเรียนที่ไปต่างได้รับความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

 

.............................................................................................................

 

 

 

Voyage of Koratwittaya School

 

On  Tuesday  18   February   2014 . Koratwittaya school take the students to Museum of Petrifted Wood Nakhonratchasima . The students get a lot of knowledge about science and get a lot of fun in these activities .

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                       

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

>> จัดทำโดย <<

นางสาวสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ

นางสาวจุฬารัตน์     สอุ่มเกตุ

 

Camping of Koratwittaya School

การเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดของโรงเรียนโคราชวิทยา

        ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ที่  12-13  กุมภาพันธ์  2557  ทางโรงเรียนโคราชวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ –ยุวกาชาด โดยมีการนำนักเรียนลูกเสือและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปเข้าค่ายพักแรมที่กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งนักเรียนทั้งหมดนี้ได้เข้ารับการฝึกทักษะต่างๆ จากนายทหารของกองพันพัฒนาที่  2 และมีการจัดกิจกรรมรอบกองไฟให้กับนักเรียน  นักเรียนพากันมีความสุขเป็นอย่างมาก เพราะได้รับความรู้มากมาย เช่น  ความพร้อมเพียง  ความสามัคคี  และความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 

.....................................................................................................................................................................

 

Camping of Koratwittaya School

 

On    12-13   February   2014 . Koratwittaya school take the students to camping for learning about living skills harmony and readiness all of students get a lot of knowledge to use in daily life.

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                      

 

                                       

อ่านเพิ่มเติม: Camping of Koratwittaya School

Bannongyarak – Lampong School : ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

โดยมีวาระในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ

Bannongyarak – Lampong  School : Meeting  in February.

On Friday, February 21,2014 at 15.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers of  Bannongyarak – Lampong school.

Meeting in February together.

The topic of this meeting is “ For consult and advise about official issue.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : เป็นสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง เป็นสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง , โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ และ

โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง

ในการนี้ นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑

และ นายสุชล  แก้วพรหม ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯปรางค์ทอง

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : A field  testing NT primary school year 3.

On Monday, February 24,2014 at 08.00 P.M.

Bannongyarak – Lampong school is a field  testing NT primary school year 3.

Include : Bannongyarak – Lampong school , Banlalompo school

and Bandonkrating-Srisachang school.

Mr.Apilak  Wanesuntear : The Deputy Director of Nakhonratchasima Primary

Education Service Area Office 1 and

Mr.Suchon Keawprom : Educational supervisor in Prangthong development educational center.

The coming visit and encouragement to teachers and students.

Thank you so much for very kind of you.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Banpongmalangwan had a field trip

On February 19th 2014 Mr. Mr.Phichitpreecha  Surachon, the school director took the teachers and students of Banpongmalangwan(Chirathivat Ubpatham) School to Nakhon Ratchaima Planetarium and Science. The students had excited and had fun with the planet and technology. In the afternoon we visited the Fossil Festival at Korat Fossil Musuem.

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนชมท้องฟ้าจำลอง ณ ศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นครราชสีมา นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับการชมเรื่องดวงดาวและเครื่องมือเทคโนโลยีมากมาย บ่ายวันเดียวกันทางโรงเรียนได้เดินทางเข้าชมนิทรรศการฟอสซิล เฟสติวอล ที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

 

Sattawat / Pics

Prapaporn / News

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:16.0pt; font-family:"TH SarabunPSK","sans-serif";}

The Vice Governor visited Banpongmalangwan

 

 

On February 19th 2014 Mr. Suwit  Srichai, the vice director of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office 1 , Mr.Phichitpreecha  Surachon, the school director, Mr.Preecha Mitrasungnoen, the mayor of Khokkruad Subdistric municipality and the head of the community welcomed Mr.Winai  Wittayanukul, the vice governor of Nakhon Ratchasima Province who had visited Banpongmalangwan School under the project “Pob Puwa Nah Saothong”. On this occasion there were the several of organizations came and gave some knowledge for students such as the Central of the Narcotics Control and Nakhon Ratchasima Cultural Office.

"Welcome to Banpongmalangwan"

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นายสุวิทย์  ศรีฉาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายพิชิตปรีชา  สุระชน  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรีชา  มิตรสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นายวินัย  วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน ตามโครงการ “พบผู้ว่าหน้าเสาธง” ในโอกาสนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้เยี่ยมเยียนและให้ความรู้กับนักเรียนอีกด้วย เช่น ศูนย์ป้องกันและปราบปราบยาเสพติด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

“ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ”

 

 

 

Sattawat / Pics

Prapaporn / News

 

 

English Camp to ASEAN @ Nongwa

      เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์ )  โดยการนำของ ผอ.วิชัย  กฤษกลาง ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ศน.พรรณภรณ์  ตู้กลาง  ศน. สพป.นม.1 ได้นำวิทยากรชาวต่างชาติร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6  เพื่อ สนองนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ และโรงเรียนบ้านคอนน้อย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตรงในการฟัง พูด อ่าน  เขียน ภาษาอังกฤษ อย่างมีความสุขและสนุกสนาน

            On February 13, 2014  Bannongwa Prachasan School by Mr.Wichai  Kritklang School’s director with supervisors. Responsible for the English group Mrs.Phunaphorn  Thuklang. NPESA-O-1’s supervisor brought foreigners to attend English camp to ASEAN. For students Prathom 4-6 to prepare to meet the policy. Watbandankhonkob School and Bankhornnoy School. Connection less and home school The students participate in activities with The event a success as well. Students to practice hands-on experience in listening , speaking, reading and writing English with happiness and fun.

คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th. 

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 @ Nongwa

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพด่านจันอัดเมืองปราสาท โดยมี ผอ.นราศักดิ์  เกษตรเวทิน เป็นหัวหน้าสนามสอบ และ ผอ.เฉลิม  แหนกลาง ผู้สังเกตการณ์  ทั้งนี้ รอง.ไพศาล  ประทุมวงศ์ รอง ผอ.สพป.นม.1 และ ผู้บริหารภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

On 8 February 2014, the Bannongwa Prachasan School is a field test Ordinary National Educational Test (O-NET) Prathom 6 Development Centre Quality Danjanad meangprasarth. Mr.Narasak Kasethayethin as examis the chief and Mr.Charerm Naeklang an observer. Mr.Pasarn Prathumwong Vice's Director of NPESA-O-1 and this administrator’s development center. Encouraging visits at this occasion to thank the school.

คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

Bandonkwang School : เรือจ้างวางพาย รักมิคลาย กตัญญูครูเกษมสุข

bandonkwang School : By the board of education faculty, school director, teachers and students

retirement celebration  for Kunkru Kasemsook  Kerdmolee

On 31 January 2014  At  Bandonkwang School

 

โรงเรียนบ้านดอนขวาง  โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน

จัดงานมุทิตาจิต ให้ ครูเกษมสุข  เกิดโมลี  เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ  

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557

Bannongtakong School: English Speak Day Activity 50 %

Bannongtakong School:  English Speak Day Activity 50 %

The students of Bannongtakong   School to practice speak English every day.  The school host English speaks day activity after lunch for our student. My student like to joined and happy to speak English conversation every day.

 


 

โรงเรียนบ้านหนองตาคง กิจกรรม English Speak Day 50 %

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาคงฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษทุกๆวัน โรงเรียนได้จัดกิจกรรม พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทุกวันให้กับนักเรียนหลังจากเวลาพักเที่ยงก่อนเข้าชั้นเรียน นักเรียนของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมกรรมและมีความสุขกับการสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกๆวัน

 

 

                                                                                          ข่าวโดย   ครูยุพา  ศรีชัยภูมิ

POLJALOK School : ผอ.วิเชียร ร.ร.บ้านพลจลก มอบเหรียญรางวัล Pre NT, Pre O-NET พร้อมนับถอยหลัง 5 วัน สอบ O-NET : Director of Ban poljalok school, Mr. Wichien Chartpadung awards the coins of Pre-ONET and countdown to ONET test remains for 5 days.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 นายวิเชียร  ชาติผดุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลจลก  ได้ทำพิธีมอบเหรียญรางวัล  ให้แก่เด็กนักเรียนในการสอบ Pre NT, Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โดยทางโรงเรียนบ้านพลจลก  ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด 39 เหรียญ คือ 3 เหรียญทอง  7 เหรียญเงิน  29 เหรียญทองแดง  ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่จะสอบ O-NET ที่จะถึงในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ นี้ และเป็นการประกาศเกียรติคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พร้อมนับถอยหลังเตือน เหลืออีก 5 วัน จะสอบโอเน็ตแล้ว

February 3, 2014. Director of Ban poljalok,  Mr. Wichien awards the coins of Pre-ONET and Pre-NT to students for encouragement that tested in November 30 and December 1,2013 of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area office 1. Director, teachers and students join to countdown for ONET testing in February 8-9, 2014 that remains for 5 days.

 

สุทัศน์   จันทร์โท   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ข่าว / ภาพ

Teacher’s Day

วันครูประจำปี 2557

        ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2556 ทางโรงเรียนโคราชวิทยาได้มีคณะครูได้ไปร่วมงานวันครูที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา โดยในวันครูนี้ได้มีกิจกรรมหลายอย่าง  ได้แก่  มีการตักบาตรรพระสงฆ์  99 รูป  มีการมอบรางวัลครูดีศรีโคราช  ซึ่งทางโรงเรียนก็มีครูที่ได้รับรางวัลดังนี้  นางสาวฉันทนา  สุรเดชพงษ์พัฒน์  นางสาวสุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ   นางสาวจุฬารัตน์  สอุ่มเกตุ   และนายจักรพงษ์  พรศิรประภาพันธ์   ในช่วงบ่ายก็มีการจัดแข่งขันกีฬาของคณะครูพร้อมทั้งกองเชียร์  และในช่วงค่ำก็มีการกินเลี้ยงสังสรรค์

 

........................................................................................................

 

                                         Teacher’s Day

On  Thursday  16  January   2013 . The teacher from koratwittaya school attended a sporting on teacher’s day and some of teachers get a certificate from the provincial governor .

 

 

 

 

                           

 

                           

 

 

                                      

 

 

 

 

 

>> จัดทำโดย <<

นางสาวสุดาดรัตน์  พรหมพันธ์ใจ

นางสาวจุฬารัตน์     สอุ่มเกตุ

 

 

                                    

Bannongyarak – Lampong School : ต้อนรับนายวุฒิพล ฉนำกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมกันต้อนรับนายวุฒิพล ฉนำกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Welcome Mr.Wuttipon Chanumklang : The Deputy Director

of Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 1.

On Monday, January 27,2014 at 10.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong school.

Welcome Mr.Wuttipon Chanumklang : The Deputy Director of Nakhonratchasima Primary

Education Service Area Office 1.

The coming visit and encouragement to teachers and students.

Thank you so much for very kind of you.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : รับมอบอุปกรณ์กีฬาและจักรยานจากชมรมเพื่อนบุญเหลือ

วันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับมอบอุปกรณ์กีฬาและจักรยานจากชมรมเพื่อนบุญเหลือ

โดยการนำของนายแหลมทอง  วัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสูง

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Receive offers sports equipment and bike from

the friends’s Boonluea club.

On  January 24, 2014 at 13.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong  school.

Receive offers sports equipment and bike from the friends’s Boonluea club.

By Mr.Lemthong  Watthana : The Mayor of Koksung Subdistrict Municipality.

Thank you so much for very kind of them.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษานครราชสีมา (Road Show)

วันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

นายไชยา  เนาว์ประเสริฐ และนางชลิดา  วิชชุเวทิน

ครูโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์อาชีวศึกษานครราชสีมา (Road Show)

ณ โรงเรียนบ้านจอหอ

Bannongyarak – Lampong  School : Join The Public Relations Projects in Vocational Education

Nakhon Ratchasima (Road Show)

On  January 24, 2014 at 09.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

Mr.Chaiya  Naoprasert and Mrs.Chalida Witchoowatin of Bannongyarak – Lampong  school.

Join The Public Relations Projects in Vocational Education Nakhon Ratchasima (Road Show).

At BanJoho School.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Ban Donkwang School:Congratulation on Symposium Award

Congratulation on Symposium Award: รับรางวัลเกียรติยศวันครู

               Mrs.Sujittra Sakkaplangkul  :   a teacher of Ban Donkwang School

        she got a Symposium Award (ครูดีในดวงใจ) "Focusing on Great Teaching and Learning."    

        in pre - primary level. Held on January 16, 2014   At "His Majesty the King's 80th Birthday

        Anniversary Stadium (5th December 2007)"   Nakhon Ratchasima

นางสุจิตรา  สักกะพลางกูร  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2557  ระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557   ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 

Watsawangarom School : ประดิษฐ์การ์ดจากลังกระดาษ

วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ  

ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ร่วมกันประดิษฐ์การ์ดจากลังกระดาษในชั่วโมงศิลปศึกษา  

ทำให้เด็กๆต่างภูมิใจในฝีมือของตนเองมากๆเลยค่ะ

Watsawangarom  School : Artifact card from crate paper.

On Janaury 22, 2014 at 14.00 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers and the students grade 3 of Watsawangarom school.

Sharing invention cards from crate paper in hours of Art Education.

 The children are very proud of their own craft.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. Bannongyarak – Lampong School : ร่วมกันประดิษฐ์หมวกแฟนซี
 2. BannongtakongSchool: Classroom’s Meeting
 3. BannongtakongSchool: Congratulation & Teacher’s Day Activity 2014
 4. Bannongyarak – Lampong School : เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี
 5. Bannongyarak – Lampong School : เข้าร่วมโครงการติว O-NET
 6. BannongtakongSchool: A Lot of Present for Our Student.
 7. Bannongyarak – Lampong School : ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 8. Bannongyarak – Lampong School : เข้าร่วมอบรมติว O-NET
 9. Bannongyarak – Lampong School : ร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ กับเทศบาลตำบลพุดซา
 10. Bannongyarak – Lampong School : จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 11. Bannongyarak – Lampong School : รับบริจาคของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ
 12. Make a merit on New Year
 13. Christmas Day
 14. BannongtakongSchool: Children's Day activities โรงเรียนบ้านหนองตาคง: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 15. Watsawangarom School : จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ