ผู้บริหารสำนักงาน

*****

อ่านออกเขียนได้

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
7210089

Who's Online

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภาพข่าวเด่น
Array
(
  [Time Stamp(Params)] => timestamp1373613902
  [Time Stamp(File)] => 
  [Font Family] => 
)

ค้นหาข่าวเด่น

english news

Bansapan School : รับการตรวจสุขภาพฟันจากคุณหมอ รพ.โนนสูง

 เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2557  โรงเรียนบ้านสะพานนำโดยนายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพาน  ให้การต้อนรับคุณหมอจากโรงพยาบาลโนนสูงที่ออกมาดูแลเกี่ยวกับ
สุขภาพปากและฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1– 6
ทางโรงเรียนบ้านสะพานต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

 

On 18st  July 2014,is today  Mr.Narasak  Krasettrawatin 
The Director of Bansapan School,  Welcome The Doctor  From Nonsung  hospital
about oral health care to students at the elementary,
Bansapan School  must thank all of you too
.

Bansapan School : ร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

เมื่อวันที่  16 -17 กรกฎาคม  2557  โรงเรียนบ้านสะพานได้เข้าร่วมการอบรมและ
แข่งขัน
หุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านหุ่นยนต์
ให้กับนักเรียน  ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้  และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการประกอบหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก

On  16 - 17st  July 2014,is today Bansapan  School  Have attended training
Automatic robot contest, elementary and secondary education. To improve their skills in robotics. To students In this training the student to gain knowledge.
Enjoy and have fun Assembly robots and robot competition is huge.

Bansapan School : เก็บตกกิจกรรมค่ายพุทธบุตร

   เมื่อวันที่  9-10 กรกฎาคม  2557  โรงเรียนบ้านสะพานจัดกิจกรรม “ค่ายพุทธบุตร”
โดยมีนายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพาน  เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 
115  คน โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมีพระวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
เป็นอย่างดี  ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

On 9 – 10st  July 2014,is today Bansapan  School  have event  Buddhistcamp”. Mr.Narasak  Krasettrawatin  The Director of Bansapan School,
Presiding over the ceremony and lectures. In this event, there were 115 students enrolled as students in Prathom 4 to Matthayom 3.
And the speakers to educate students. Which students cooperate in practical activities. As well, making this event successful as intended in all respects.

 

Bansapan School : เก็บตกกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา

 เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2557  โรงเรียนบ้านสะพานจัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา”
โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนที่วัดสะพาน
และวัดโนนลาว  เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป

On  10st  July 2014,is today Bansapan  School  have event  Phansa  candle " students inPrathom 4 to Matthayom 3  go  offer  candles and bath linens to give rain to the Sapan  temple  and Non Laos temple. To promote and preserve good traditions
of Thailand to continue.

 

 

 

 

 

 

 

Sport Day @ Nongwa

            เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนรอบชิงชนะเลิศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันจากเทศบาลตำบลด่านคล้า และได้รับเกียรติจากนายสมพันธ์  ซึมกลาง  นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างมีความสุขสนุกสนาน และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการกีฬาทุกประการ

             On 8 July 2014, Bannongwa Prachasan School is a competition sport in the school finals in education year 2014, with financial support from the district tournament, Dankla. And was honored by Mr.Somphun  Seamklang the mayor,Presided over the competition Student has participated happily entertaining. And achieve the objectives All aspects of sports.

 

 ที่มา เว็บไซท์โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) www.bannongwa.ac.th

Bannongyarak – Lampong School : จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โดยเดินขบวนรอบๆหมู่บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

 เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด

                Bannongyarak – Lampong  school : Making a campaign narcotic day activity.

On June 26,2014 at 9 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong  school.

Making a campaign narcotic day activity.

The parade around Bannongyarak – Lampong village.

To make everyone aware of blame of the drug.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗

ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง

Bannongyarak – Lampong  school :  Competition contest regulation row scout 2014.

On June 23rd,2014 at 9 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers and the students in junior high school of  Bannongyarak – Lampong  school.

To compete in the contest in orderly rows Scouts - Girl Scouts 2014.

At Ang Huai Yang Scout Camp.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โดยในงานมีการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี

การประกวดวาดภาพระบายสี , การเล่านิทาน

และการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน

Bannongyarak – Lampong  school : Sunthonphu Day Activity.

On June 26, 2014 at 10.30 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Dirrector.

The  teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong  school.

Making Sunthonphu Day Activity.

In this day, there are many activities. Such as ; get dressed like the character in literature,

drawing & coloring, showing the output of the students.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณครู

วันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณครูสายใจ  กล่อมปัญญา

ขอให้คุณครูจงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จทุกประการเลยค่ะ

Bannongyarak – Lampong  school : Congratulated Birthday Teacher.

On June 19, 2014 at 11.30 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Dirrector.

The  teachers of  Bannongyarak – Lampong  school.

Join birthday congratulations Mrs.Saijai  Krompanya.

Let the teachers be a happy and successful in all respects.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bansapan School : ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียนสีขาว

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2557 โรงเรียนบ้านสะพานได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

ห้องเรียนสีขาว  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและติดตามการต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติด 

โดยทางโรงเรียนบ้านสะพานได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี

On 1st  July 2014,is today Bansapan  School Parents meeting

networking White Classroom. To provide assistance and tracking and

anti-drugs. Bansapan  school has received the cooperation of

parents as well.

 

 

Bansapan School : ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียนสีขาว

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2557 โรงเรียนบ้านสะพานได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

ห้องเรียนสีขาว  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและติดตามการต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติด 

โดยทางโรงเรียนบ้านสะพานได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี

On 1st  July 2014,is today Bansapan  School Parents meeting

networking White Classroom. To provide assistance and tracking and

anti-drugs. Bansapan  school has received the cooperation of

parents as well.

 

 

Bansapan School : ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2557  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

โรงเรียนบ้านสะพาน  ซึ่งประกอบด้วยลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ได้ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  โดยมีนายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน 

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสะพานเป็นประธานในพิธี

 

On 1st  July 2014,is today the establishment of the National Scout.

Scout at Bansapan  School, which consists of Cub Scouts and scouting

Scouts have made a vow ceremonies and parades.

Mr.Narasak  Krasettrawatin  school’s scouting director,

presided over the ceremony.

 

 

 

Bansapan School : จัดโครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด

 เมื่อวันที่  26 มิถุนายน  2557 โรงเรียนบ้านสะพานจัดกิจกรรมตามโครงการ 

“เยาวชนยุคใหม่  ห่างไกลสิ่งเสพติด”  โดยได้รับความร่วมมือจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ 

และคุณตำรวจได้ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้อย่างน่าสนใจ


On  26th June, 2014   Bansapan  school  have event  The project

"Youth new era Far the drug "by the participation of the Prime Subdistrict

LamKhorHong. And you have to honor the police to educate the students.

Students have a better understanding about the drugs and can apply

the knowledge obtained can be summarized as cognitive interest.

Bannongyarak – Lampong School : ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณครู

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๑.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณครูวันทนา เหิดขุนทด

ขอให้คุณครูจงมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จทุกประการเลยค่ะ

Bannongyarak – Lampong  school : Congratulated Birthday Teacher.

On June 19, 2014 at 11.30 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Dirrector.

The  teachers of  Bannongyarak – Lampong  school.

Join birthday congratulations Mrs.Wantana Herdkhunthod.

Let the teachers be a happy and successful in all respects.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : ร่วมถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันพระ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันพระ

และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองยารักษ์

Bannongyarak – Lampong  School : Place the joint offerings of food on the Sabbath.

On June 20, 2014 at 10.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers and the students in Grade 5 of  Bannongyarak – Lampong  school.

Place the joint offerings of food on the Sabbath and sharing practice benefits at Wat Nongyarak.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Watsawangarom School : จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น

การประกวดวาดภาพระบายสี , การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ,

นิทรรศการยาเสพติด , การเผาแบบจำลองยาเสพติด

และการออกกำลังกายแม่ไม้มวยไทย ห่างไกลยาเสพติด

Watsawangarom School : Making a Campaign Narcotic Day Activity.

On Thursday, June 27, 2014 at 09.00 A.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers and the students of  Watsawangarom School.

Making a Campaign Narcotic Day Activity.

Active in many activities such as Painting competition, lecture knowledge about drugs,

Exhibitions, drugs, metabolic drug model.

And Thai Boxing workout, Wood River Away from drugs.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : รับการอบรมศีลธรรมจากพระธรรมทูต

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

รับการอบรมศีลธรรมจากพระธรรมทูตอนุจร สายที่ ๖ วัดสระแก้ว

ที่ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม

ให้แก่คณะครูและนักเรียน

Watsawangarom School : The training of moral from the missionary.

On Thursday, June 26,2014 at 13.00 P.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers  and the students of Watsawangarom School.

The training of moral from the missionary Wat Sakaew.

Who is spread Buddhism and support morality – ethics to the teachers and the students.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดี ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โดยในงานมีการประกวดวาดภาพระบายสี , การคัดลายมือ

และการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน

Watsawangarom School :Sunthonphu Day 2014.

On Thursday, June 27, 2014 at 10.00 A.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers and the students of  Watsawangarom School.

Join to Sunthonphu Day 2014.

The event is drawing, calligraphy and exhibitions of students.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

รับนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท @Nongwa

            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท เข้ารับนโยบายเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา(ศูนย์เนื่อเยื่อ อำเภอโนนสูง) โดย ผอ.ปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 1 เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ อาทิ ศน.สมชาย  มิตรมูลพิทักษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตาม สพป.นม.1 ศน.จงกล  ผลประสาท ศน.ประจำศูนย์ฯ อีกด้วย

            On 20th June 2014, the executive. Faculty and staff development,Danchanad Meangprasath quality education center. Admission policies to raise the quality of education at the center for promotion and development of agriculture in Nakhon Ratchasima by Mr.Prathomrerk  Maneenead Director of NPESA-O-1, presided over the ceremony and lectures. special The speakers to educate as Mr. Somchai Mitmulpitark. Director of group supervision and monitoring's NPESA-O-1. Ms.Jongkol  Polprasarth supervision’s our center as well.

 ที่มา เว็บไซท์โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) www.bannongwa.ac.th

Bannongyarak – Lampong School : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและสงวนรักษาหนังสือ”

ในวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและสงวนรักษาหนังสือ”

ตามโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

จากหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ นครราชสีมา

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติ ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Workshop "Repair and  Preservation of  books".

On June 12-13,2014.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers  and The representative students of Bannongyarak – Lampong  School.

Join to workshop "Repair and Preservation of books".

Projects to conserve network resources.

From National Library Of King Rama IX Commemoration, Nakhon Ratchasima.

At Bannongyarak – Lampong  School Meeting Room.

Thank you so much for very kind of them.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bansapan School : ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯพรหมสร

 

          เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2557   นายนราศักดิ์  เกษตรเวทิน  ผอ.โรงเรียนบ้านสะพานและคณะครูทุกคนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯพรหมสร  ทำให้คณะครูได้รับความรู้และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง

 

            On  6th June, 2014 Mr.Narasak  Krasettrawatin  The Director of Bansapan  school  and  teacher  everybody  Attend seminars to raise the quality of education
at the center, Promasorn. Enabling teachers to gain the knowledge and guidance to perform extremely well.

 

Watsawangarom School : ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน

โดยมีวาระในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ

Watsawangarom School : Meeting in June.

On Thursday,  June 12,  2014 at 10.00 A.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers of Watsawangarom School.

Meeting in June together.

The topic of this meeting is “ For consult and advise about official issue ”.

 

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดี ที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗

เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครู

Watsawangarom School : Wai  Kru  2014.

On Thursday, June 12, 2014.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers and the students of  Watsawangarom School.

Making Wai Kru ceremony in 2014 academic year.

For the student worship and recollect to teacher.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Bannongyarak – Lampong School : เป็นสนามสอบแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมเป็นเจ้าภาพสนามสอบแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรางค์ทอง

Bannongyarak – Lampong  School : A competitive examination project of Thai

the Thai National Day.

On Tuesday, June 10,2014 at 09.00 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong school.

A competitive examination project of Thai the Thai National Day of

Prangthong development educational center.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : รับการอบรมศีลธรรมจากพระธรรมทูต

วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับการอบรมศีลธรรมจากพระธรรมทูตอนุจร สายที่ ๖ วัดสะแก

ที่ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม

ให้แก่คณะครูและนักเรียน

Bannongyarak – Lampong  School : The training of moral from the missionary.

On Monday, June 9,2014 at 9.00 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers  and the students of Bannongyarak – Lampong  School.

The training of moral from the missionary Wat Sakae.

Who is spread Buddhism and support morality – ethics to the teachers and the students.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : Morning talk on Monday.

วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วม Morning talk เพื่อพบปะพูดคุยและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆในรอบสัปดาห์

Bannongyarak – Lampong  School : Morning talk on Monday.

On Monday, June 9, 2014 at 08.30 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers of  Bannongyarak – Lampong  School.

Join Morning Talk to meet discuss and report news in a week.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : รับการอบรมตามโครงการครู ๕ นาที

วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับการอบรมตามโครงการครู ๕ นาที จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพลกรัง

ที่ออกมาให้ความรู้เรื่องกฎจราจรและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : The training program teacher 5 minutes.

On Monday, June 9,2014 at 8.00 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers  and the students of Bannongyarak – Lampong  School.

The training program teacher 5 minutes from Phonkrang Police Station.

That is knowledge of traffic rules and keep away from drugs.

Thank you so much for very kind of you.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Watsawangarom School : เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ณ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Watsawangarom School : Join to training about virtue – morality.

On June 2-4 ,2014.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers and the students in Grade 4 to 6 of  Watsawangarom School.

Join to training about virtue – morality for children at Wat Isaan.

Naimuang Subdistrict, Muang district, Nakhonratchasima Provice.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ

Watsawangarom School : Parents Meeting.

On May 30, 2014 at 09.00 A.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

Meeting the parents, In order to clarify and consultation about the issues.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

Watsawangarom School : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ผอ.วิโรจน์  แพเกาะ

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ได้จัดให้การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน

ผลปรากฏว่า เด็กหญิงนิราภรณ์  ดาระวัลย์ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนค่ะ

Watsawangarom School : Vote the student  leader in 2014 academic year.

On May 29, 2014 at 09.00-10.30 A.M.

Mr.Viroj  Pakoar, Director.

The  teachers and the students of Watsawangarom School.

Vote the student leader in 2014 academic year.

For support student to know and understand about democracy in the school.

And the top vote is Miss Niraporn  Darawan. She is the new student leader.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ทุนจิตสาธารณะ @ Nongwa

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 นายสุนทรกิจ  มั่นกลาง  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ได้บริจาคเงินส่วนตัวมอบเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท  ให้กับ เด็กหญิงวรรณภา  ยาทองทิพย์ นักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงเรียนขอชื่นชมในความมีจิตสาธารณะของครูและนักเรียนดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้

            On 5 June 2014, Mr.Sunthornkij  Manklang Teacher’s Bannongwa Prachasan school. for private donations to provide scholarships of 2,000 baht to Wanaphar  Yathongtip President’s student council students mathayom 3 to be elected president in the year 2557 for a morale duty. School can appreciate in the public mind of the teacher and students such as opportunity.


คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา2557 @ Nongwa

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) โดยนายวิชัย  กฤษกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557  และหลังจากนั้นได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบัญชาสกุลไพศาล  จำนวน  41 ทุน  ทุนการศึกษากองทุนสวัสดิการโรงเรียน จำนวน 10 ทุน  รวม 51 ทุนๆ ละ 1,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  51,000  บาท ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ยากจนและขาดแคลน  โดยมีคุณบัญชา  สกุลไพศาล  ประธานมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิได้ร่วมในพิธีดังกล่าวทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

            On 5 June 2014, Bannongwa Prachasan School by Mr.Wichai  Kritklang director’s school. Has presided over the ceremony of Waikru day for academic year 2557 and since then has held a wide currency commanded Scholarship Foundation grants 41 scholarships to fund schools. 10 Capital Total 51 scholarships totaling 1,000 baht to 51,000 baht to needy students with good behavior.And a shortage of the currency you are charged for Pride Foundation President and Board of Trustees participated in the ceremony.The school would like to thank all of you at this opportunity as well.

 

คลิกภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียน www.bannongwa.ac.th

Bannongyarak – Lampong School : เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗

ในวันศุกร์ ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองยารักษ์

Bannongyarak – Lampong  School : Attended the annual health check up 2014.

On Friday, June 6,2014. at 09.00 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong  school.

Attended the annual health check up 2014.

From the officer of  Nongyarak healthy hospital.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : เข้ารับการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน

ในวันศุกร์ ที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เข้ารับการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียน

ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Tested the ability of students to read.

On Friday, June 6,2014. at 08.30 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The  teachers and the students Grade 2-9 of  Bannongyarak – Lampong  school.

Tested the ability of students to read. The test result was good.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

Bannongyarak – Lampong School : ต้อนรับท่านศึกษานิเทศก์

วันอังคาร ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมกันต้อนรับนายสุชล  แก้วพรหม

ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรางค์ทอง

ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู-นักเรียน

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Welcome Educational supervisor.

On Tuesday, May 20,2014 at 10.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers and the students of  Bannongyarak – Lampong school.

Welcome Mr.Suchon Keawprom : Educational supervisor in Prangthong

development educational center and workgroups.

The coming visit and encouragement to teachers and students.

 

Thank you so much for very kind of you.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. Bannongyarak – Lampong School : จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗
 2. Bannongyarak – Lampong School : เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดบ้านกล้วย
 3. Bannongyarak – Lampong School : ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
 4. Bannongyarak – Lampong School : ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันเกิดคุณครู
 5. Bannongyarak – Lampong School : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 6. ค่ายพุทธบุตร @ Nongwa
 7. Banpongmalangwan : Welcome back to school
 8. ครูพร้อม นักเรียนพร้อม โรงเรียนพร้อมเปิดเทอมใหม่@ Nongwa
 9. โรงเรียนคู่พัฒนา ร่วมอบรมโปรแกรม Microsoft Excel @Nongwa.
 10. วันผู้สูงอายุ ดอกลำดวนหอม @ Nongwa
 11. Watsawangarom School : ร่วมใจกันสร้างเสาธงชาติใหม่
 12. Watsawangarom School : จัดงานเลี้ยงปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 13. Watsawangarom School : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 14. Watsawangarom School : จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา ประจำปี 2556
 15. สโมสรโรตารีสุรนารีมอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียน @ Nongwa