ผู้บริหารสำนักงาน

*****

Main Menu

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9454275

Who's Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข่าวเด่น

Korat1 Facebook

Array
(
    [Time Stamp(Params)] => timestamp1464831825
    [Time Stamp(File)] => 
    [Font Family] => 
)

โรงเรียนบ้านบึงสาร น้อมรับนโยบาย 10+1 ของ ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร

                 โรงเรียนบ้านบึงสาร โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ สุรเดชาปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร
นำนโบาย 10+1 ของท่านปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างขวัญและกำลังใจบุคคลากรในโรงเรียน ให้มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกัน คือ สร้างโรงเรียนบ้านบึงสารให้เป็นโรงเรียนแห่ง
คุณภาพทั้งระบบ ผู้บริหารมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ "เราจะยกโรงเรียนในเมืองว่าไว้ที่นี่"