ผู้บริหารสำนักงาน

*****

Main Menu

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9622962

Who's Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เรียนคุณครู ป.6 ทุกท่าน เชิญเข้าชม วีดิโอ การแนะนำ การสอบอัตนัยที่จะทำให้ได้คะแนนมากที่สุด จากวิทยากร สทศ. โดยตรง ได้แล้วนะครับ https://youtu.be/I-u6LdOhhZs
Shop!

ค้นหาข่าวเด่น

โรงเรียนบ้านบึงสาร น้อมรับนโยบาย 10+1 ของ ผอ.ปฐมฤกษ์ มณีเนตร

                 โรงเรียนบ้านบึงสาร โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ สุรเดชาปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสาร
นำนโบาย 10+1 ของท่านปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างขวัญและกำลังใจบุคคลากรในโรงเรียน ให้มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกัน คือ สร้างโรงเรียนบ้านบึงสารให้เป็นโรงเรียนแห่ง
คุณภาพทั้งระบบ ผู้บริหารมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ "เราจะยกโรงเรียนในเมืองว่าไว้ที่นี่"

Books!