ผู้บริหารสำนักงาน

*****

Main Menu

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9454278

Who's Online

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ค้นหาข่าวเด่น

Korat1 Facebook

Array
(
    [Time Stamp(Params)] => timestamp1464831825
    [Time Stamp(File)] => 
    [Font Family] => 
)

เทศบาลตำบลด่านคล้า สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันเด็กวัยเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

      เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 นายสมพันธ์  ซึมกลาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลด่านคล้า พร้อมคณะเป็นประธานเปิดโครงการ สร้างเสริมสุขภาพปากและฟันเด็กวัยเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการรักษาสุขภาพปากและฟัน  แก่นักเรียนพร้อมมอบอุปกรณ์การแปรงฟัน มีแก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก่นักเรียนทุกคน รวม 450 ชุด  โดยมี นายวิชัย  กฤษกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้ให้การต้อนรับ  และรับมอบอุปกรณ์การแปรงฟันไปดำเนินการ  ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

               On 17 July 2013 Mr. Shompun  Saumklang Mayor of Municipality of DanKla Board as president and project.Oral Health for school age childrenat the school auditorium, Bannongwa (Prachasan) provide training activities to maintain a healthy mouth and teeth.Student swith equipment and a glass of water to brush your teeth toothbrush toothpaste to all students, including 450 person by Mr.Wichai  KritklangSchool Director and teachers had welcomed. And equipment deliver edtotheteeth. Achievingthe objectives ofthe next project.


ที่มา เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)