ผู้บริหารสำนักงาน

*****

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8632790

Who's Online

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Array
(
  [Time Stamp(Params)] => timestamp1373613902
  [Time Stamp(File)] => 
  [Font Family] => 
)

ค้นหาข่าวเด่น

โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง รับอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

คุณบุญชู   สมบูรณ์ศักดิกุล     ประธานบริหารผลิตภัณฑ์จัสท์โมเดิร์น  พร้อมคณะ

ได้บริจาค อุปกรณ์กีฬา  และอุปกรณ์การเรียน

ให้กับโรงเรียนบ้านด่านทองหลาง

แนะแนวบ้านพะไล.... ศึกษาต่อโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

 

 

                                         ภาพ / ข่าว

โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านจอหอ แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ เป็นประธานเปิดการแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนบ้านจอหอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และผู้ปกครอง ของโรงเรียนบ้านจอหอที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้


ภาพ/ข่าว ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

โรงเรียนบ้านพะไล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ รพ.สต. โนนฝรั่ง

 

 

                                         รายงานโดย กาญจนา  สนิทโกศัย

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1 รับมอบจักรยานพระราชทาน

๘ กุมภาพันธ์ 2559  ท่านวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีส่งมอบจักรยานพระราชทานให้แก่  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗  โดย  นายพรหมินทร์   ศรีหมื่นไวย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวรายงานฯ ในการนี้ โรงเรียนบ้านหลักร้อย นำโดยท่านผอ.สามารถ โพธิ์นอก พร้อมคณะครูนำเด็กหญิงจิรภัทร  เมืองนกเอี้ยง เข้ารับจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

สิรินทรา  สินปรุ   ถ่ายภาพ

 

สนั่น   เทียมเลิศ    รายงาน

โรงเรียนสวนหม่อน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณชะมัยพร คำวิเศษ และครอบครัว

วันที่ 5 ก.พ. 2559 ท่าน ผอ.ชัยรัตน์ ชอบใหญ่ ผอ.ร.ร.สวนหม่อน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและกล่าวขอบคุณ คุณชะมัยพร คำวิเศษ และครอบครัว ที่ได้มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท ให้ลูกๆสวนหม่อน โดยการประสานงานโดยคุณครูวนิดา ชาธิพา ด้วยกุศลจิตของท่านในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงได้โปรดดลบันดาลให้คุณชะมัยพร คำวิเศษและครอบครัว จงประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ

 

 

ชมภาพทั้งหมด (คลิก)

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร : รับแจกผ้าห่มจากผู้ใหญ่ใจดี

นางสาววิไลวรรณ  ดึนกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้เขียนข่าว / ภาพ

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร : รับแจกผ้าห่มจากผู้ใหญ่ใจดี

นางสาววิไลวรรณ  ดึนกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้เขียนข่าว / ภาพ

โรงเรียนบ้านขามชั่งโคและโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร : ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ ตำบลลบิง ณ อบต.บิง

 

นางสาววิไลวรรณ  ดึนกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้เขียนข่าว / ภาพ

 

 

โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป.นครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนโคราชพิทยาคมจัดกิจกรรมจิตอาสา "พี่สอนน้อง"

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านหลักร้อย นำโดยท่านผอ.สามารถ โพธิ์นอก พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคมที่ได้มาจัดกิจกรรมจิตอาสา "พี่สอนน้อง" โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง EIS ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

สิรินทรา  สินปรุ   ถ่ายภาพ 

สนั่น  เทียมเลิศ   รายงาน

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ รับมอบจักรยานพระราชทาน

ด้วย  สพฐ. มอบหมายให้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นตัวแทนในการไปรับมอบจักรยานพระราชทานเพื่อนำมาส่งมอบให้  สพท. ในจังหวัดนครราชสีมา  สำหรับนักเรียนที่ยากจน  ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นที่ต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ  เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ได้รับเกียรติจาก  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีส่งมอบจักรยานพระราชทานให้แก่  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑-๗  และ  สพม. ๓๑  โดย  นายพรหมินทร์   ศรีหมื่นไวย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  กล่าวรายงานฯ   ในพิธีดังกล่าวมีผู้แทนหน่วยงาน  ผู้แทนนักเรียนเข้ารับมอบจักรยานพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   จำนวน  ๓๕๒  คัน  เขตพื้นที่การศึกษาละ  ๔๔  คัน  ในการนี้  มีหัวหน้าหน่วยราชการ  คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมในพิธีจำนวนมาก

                

 

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออกศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

นำโดยนายเลิศ  พูนเกิดมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองออก

และคณะครูช่วงชั้นที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  

ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาและวิหารหลวงพ่อโตพรหมรังสี 

 

 

โรงเรียนบ้านจอหอ ยินดีต้อนรับธุรการคนใหม่

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ

พร้อมด้วยคณะครูร่วมยินดีต้อนรับ นางสาวจีราภรณ์ ร่วมกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านจอหอ

ภาพ/ข่าว ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

โรงเรียนบ้านจอหอ โครงการ "เพื่อนพ้อง Take care ดูแลจิตใจ"

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ เป็นประธาน เปิดโครงการ"เพื่อนพ้อง Take care ดูแลจิตใจ" ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านจอหอ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านจอหอ


คลิกเพื่อชมภาพ

ภาพ : พิชญา  มีศรี

ข่าว : ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

เรื่องดีๆที่หนองยารักษ์-ลำโพง.......รับการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

พร้อมด้วยคณะครู-คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับการเก็บข้อมูลโรงเรียนเชิงประจักษ์ในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560)

จากคณะวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา

ในการนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ทุกท่านได้ออกติดตาม เยี่ยมชมและให้กำลังใจทางโรงเรียนค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Empirical data collected in school reform

project learning to students

On Tuesday, February 2, 2016 at 13.30-16.00 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

The teachers and the school board of Bannongyarak – Lampong  school.

Empirical data collected in school reform project learning to students between 2014-2017.

By the Board of research from the Council of the Secretary of education

and Burapha University.

In this thank you all of you off track. School visit and encouragement.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เรื่องดีๆที่หนองยารักษ์-ลำโพง.......รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านช่อง ETV

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จาก พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Bannongyarak – Lampong  School : Watch live tv for education.

On Thursday, January 28, 2016 at 10.00-12.00 A.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

With the Board of management of academic teachers

of  Bannongyarak – Lampong  school.

Watch live tv through the educational channel ETV.

The activity "reducing class time more time" with the O-NET test 2015.

By General Dapong Ratanasuwan Minister of Education.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

แนะแนวบ้านพะไล... ศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

 

                              

                                                          ภาพ / ข่าว

โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านขามชั่งโค :รับการแนะแนวจากโรงเรียนศรีสุขวิทยา

นางสาววิไลวรรณ  ดึนกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้เขียนข่าว / ภาพ

 

เรื่องดีๆที่หนองยารักษ์-ลำโพง.......ร่วมสะท้อนผลการสอนตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครั้งที่ ๑๖

วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

ร่วมสะท้อนผล AAR ตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ครั้งที่ ๑๖

เพื่อยกระดับคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และนำข้อสังเกตที่พบจากห้องเรียน ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน

และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป

Bannongyarak – Lampong  School : Join  reflection on teaching reform program

of learning to the learner.

On Wednesday, January 27, 2016 at 15.30 P.M.

Miss. Kingdaw  Wangroumklang, Director.

And  the  teachers of  Bannongyarak – Lampong  school.

Join AAR (After Action Review) as reform projects reflect the learning

to the learner on time 16th.

To raise the quality of learning achievement.

And noted that the classroom. To improve student development.

And development process continue to learn.

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

เรื่องดีๆที่หนองยารักษ์-ลำโพง.......รับการประเมินการอ่านและเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๕

ในวันอังคาร ที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ผอ.กิ่งดาว  หวังร่วมกลาง

พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

รับการประเมินการอ่านและเขียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๕

ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ

Bannongyarak – Lampong  School : Tested the ability of students to read.

On Tuseday, January 26, 2016 at 09.00 A.M.

Miss. KingdawWangroumklang, Director.

And  the  teachers of  Bannongyarak – Lampong  school.

Tested the ability of students Grade 1-6 to read and write Thai.

The test result was good.

 

ผาณิต / ธุรการโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง

อาหารชาวค่าย... โรงเรียนบ้านพะไล

 

                                                        ภาพ / ข่าว

             โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

เก็บตก อาหารชาวค่าย...ลูกเสือสามัญ เนตรนารี โรงเรียนบ้านพะไล

 

 

                                                         ภาพ / ข่าว

โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนสวนหม่อน ต้อนรับคณะวิจัย สกศ. - ม.บูรพา เก็บข้อมูลวิจัย โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2559 โรงเรียนสวนหม่อนให้การต้อนรับ คณะวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาเก็บข้อมูลตามโครงการวิจัยประเมินผล "โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน" ในการนี้เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครูแกนนำและครูผู้สอน ครับ

 

 

 

ชมภาพทั้งหมด

โรงเรียนบ้านจอหอ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ มอบเกียรติบัตรให้กันนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับประเทศ โดยโรงเรียนบ้านจอหอ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขัน ณ โรงเรียญกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม๒. การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นนทบุรี  และ มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงศศิธร จันทร์ทินมาธร นักเรียนชั้น ป.๔/๑ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศการประกวดวาดภาพ โครงการลมหายใจไร้มนลทิน "เด็กดีมีความซื่อสัตย์"

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

โรงเรียนบ้านจอหอ เป็นตัวแทนนักเรียนระดับภาคไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับประเทศ

วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ นายอุท ิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนัเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับชาติ โดยโรงเรียนบ้านจอหอ ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขัน ณ โรงเรียญกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม  ๒. การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นนทบุรี

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

ภาพ/ข่าว  ธิดารัตน์  เกิดหมื่นไวย

 

โรงเรียนบ้านพะไล ทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน และ เขียนภาษาไทย

 

                                                      ภาพ / ข่าว

โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านพะไล.... รับทุนการศึกษา ร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพะไล

 

                                                   ภาพ / ข่าว

โดย กาญจนา  สนิทโกศัย

โรงเรียนบ้านจอหอ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับชาติ

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายอุทิศ โทแหล่ง พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนตัวแทน สพป. นครราชสีมา เขต ๑ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ระดับประเทศ ไหว้พระภูิเจ้าที่ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเดินทางไปแข่งขัน โดยโรงเรียนบ้านจอหอเป็นตัวแทน สพป. นครราชสีมา เขต ๑ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑. การแข่งขันปฏิมากรรมนูนต่ำ ระดับชั้น ป.๑ - ๓ ๒.การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร : ร่วมรับฟังการชี้แจงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นางสาววิไลวรรณ  ดึนกระโทก  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้เขียนข่าว / ภาพ

Kruwang : จิตอาสา นศ.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เมื่อวันที่ 28-29 นักศึกษาปี 4 โดยการนำของน้องแอมศิษย์เก่าวังม่วงเอกเทคโนฯ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นจิตอาสาร่วมกันมาช่วยทาสีโรงอาหารโรงเรียนบ้านวังม่วง  ในนามของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านวังม่วง ขอขอบใจน้องๆทุกคนมากเลยนะคะ

ภาพข่าว โดย : Krunong

Kruwang : ครูวังรับฟังคำชี้แจงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อวันทีี่ 28 มกราคม  2559 โรงเรียนบ้านวังม่วงโดยการนำของผอ.สวง  ดอกรักกลาง นำคณะครูร่วมรับฟังคำชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ กับการสอบ O-Net โดยมรว.กระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน ETV

ภาพข่าว โดย : Krunong

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ศูนย์ปราสาทข้าวเพชร ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน
 2. โรงเรียนสวนหม่อน ดำเนินการทดสอบการอ่านและเขียนภาษาไทย ป.1-6
 3. แจ๋ว!!! ผู้ใหญ่ใจดี
 4. โรงเรียนสวนหม่อน รับการออกเยี่ยมตามโครงการนิเทศเต็มพิกัด ศูนย์ฯสุรนารี
 5. ร.ร.สวนหม่อน รับแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 จาก ร.ร.เกียรติคุณวิทยา
 6. บุคลากรโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รับรางวัลครูดีศรีโคราช
 7. ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รับรางวัลครูดีศรีโคราช
 8. โรงเรียนบ้านขามชั่งโค :รับฟังการชี้แจงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 9. โรงเรียนบ้านขามชั่งโค : รับการนิเทศเต็มพิกัด
 10. รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ รับรางวัลคำขวัญวันครู